artykuł dodany 18.11.2012 do działu Rynek medialny

Rynek mediów cyfrowych w Polsce. Prognoza na lata 2012-2016

autor

Katarzyna Forycka
PwC, Global Entertainment and Media Outlook 2012-2016


Do 2016 roku globalne wydatki na rozrywkę i media przekroczą  2 biliony dolarów. Rynek polski w nadchodzących latach będzie rósł szybciej niż Europa Zachodnia, osiągając w 2016 roku wartość 12,7 miliarda dolarów –wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC "Global Entertainment and Media Outlook 2012-2016".

W najbliższych pięciu latach najszybciej rozwijającym się regionem pod kątem wydatków na rozrywkę
i media będzie Ameryka Łacińska, której prognozowana skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) według prognoz wyniesie 9,7%, co oznacza wzrost z 84 mld USD w 2011 r. do niemal 134 mld USD w 2016 r.

Drugie miejsce należeć będzie do regionu Europy Środkowo - Wschodniej ze stopą wzrostu CAGR na poziomie 8,1% i wzrostem z 56 mld USD do 83 mld USD. Region EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) będzie rósł w tempie 4,3% CAGR, zwiększając wartość z 549 mld USD w 2011 r. do 677 mld USD w 2016 r., a rynki Europy Zachodniej w tempie 3,1% CAGR (wzrost z 453 mld USD w 2011 do 528 mld USD w 2016). Rynek mediów i rozrywki w Polsce w nadchodzących latach będzie rozwijał się szybciej niż Europa Zachodnia, tzn. w tempie 4,9% CAGR, osiągając wartość 12,7 mld USD w 2016 r. (podczas gdy szacowana wartość tego rynku w 2011 r. wynosiła 9,9 mld USD).

- Postępująca migracja z mediów tradycyjnych do Internetu zyskała nowe koło napędowe - konsumenci wyjątkowo szybko przyzwyczaili się do korzystania z treści poprzez urządzenia mobilne. Kryzys ekonomiczny nie zaszkodził wynikom sprzedaży tabletów i smartfonów, których rozpowszechnienie sprzyja rozwojowi mobilnego korzystania z treści cyfrowych. Wielokrotnie zapowiadane w poprzednich latach powstanie świata mediów mobilnych wreszcie można zaobserwować w praktyce. W nadchodzących latach należy spodziewać się, że reklamodawcy podążą za tymi zmianami i będziemy świadkami bardziej odważnego wejścia z reklamą mobilną – zauważa Paweł Wesołowski, dyrektor w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC.

W skali globalnej korzystanie z treści poprzez urządzenia mobilne staje się coraz popularniejsze – w nadchodzących latach możemy spodziewać się wzrostu z 1,1 mln użytkowników w 2011 r. do prognozowanych 2,9 miliona w 2016 roku. Największy wzrost jest spodziewany w Ameryce Łacińskiej (30%), podczas gdy Polska ma szansę być na drugim miejscu (26%) – z prognozowanym wzrostem od 4,4 mln użytkowników w 2011 r. do 14,5 mln w 2016 roku.

Rynek polski ogółem

Patrząc z perspektywy udziału poszczególnych segmentów rynku mediów w całkowitych wydatkach konsumenckich na przestrzeni lat 2011-2016, w Polsce widać wyraźny wzrost wydatków na dostęp do Internetu (w tym głównie mobilnego) oraz reklamę w Internecie. Odbędzie się to kosztem wydatków na stacjonarny dostęp do Internetu, wydatków na książki (zwłaszcza dystrybuowane w modelu tradycyjnym) oraz na zakup czasopism.

Wartość poszczególnych segmentów rynku mediów
i rozrywki w Polsce oraz prognozowana stopa wzrostu CAGR


Wartość poszczególnych segmentów rynku mediów i rozrywki w Polsce oraz prognozowana stopa wzrostu CAGR
Dane w mln USD. W tegorocznym raporcie przyjęto, że 1 USD= 2,95 PLN


Prognozowana zmiana udziałów poszczególnych
segmentów rynku reklamy w Polsce


Prognozowana zmiana udziałów poszczególnych segmentów rynku reklamy w Polsce 2011Prognozowana zmiana udziałów poszczególnych segmentów rynku reklamy w Polsce 2016


Dystrybucja programów TV w Polsce i na świecie- Rynek płatnej telewizji powinien wyraźnie zyskać w bieżącym roku dzięki popytowi na transmisje związane z Euro 2012 oraz z Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Sport bowiem wyraźnie migruje do płatnej telewizji i okazuje się skutecznym narzędziem w przyciąganiu i utrzymywaniu klientów, a pamiętajmy, że rynek płatnej telewizji stale zmaga się z konkurencją ze strony bezpłatnej cyfrowej telewizji naziemnej o rosnącym zasięgu, a także bezpłatnej telewizji satelitarnej. Równolegle główni operatorzy zaczęli oferować usługi wizyjne z wykorzystaniem komputerów PC lub dekoderów telewizyjnych czyli usługi over-the-top, które bezpośrednio konkurują z platformami kablowymi i satelitarnymi. Wydaje się, że tak silna konkurencja może ograniczać tempo wzrostu opłat za usługi płatnej telewizji przez najbliższe pięć lat - podkreśla Ewa Urban, menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. - W odpowiedzi na silną konkurencję operatorzy płatnej telewizji wzbogacają swoje oferty o kanały HD, więcej opcji video-on-demand oraz transmisje atrakcyjnych wydarzeń sportowych. W segmencie płatnej TV wprowadzane są także pakiety TV Everywhere, czyli usługa pozwalającą na udostępnianie programów telewizyjnych na różne rodzaje urządzeń posiadane przez użytkowników. Popularne stają się także usługi catch up tv zapewniające abonentom bezpłatny dostęp do wcześniej wyemitowanych wybranych pozycji programowych. W podobnym celu do oferty dodawane są dekodery z możliwością nagrywania.

Reklama telewizyjna w Polsce i na świecie- Pomimo rosnącej konkurencji ze strony innych mediów, głównie Internetu, telewizja powinna pozostać atrakcyjną formą spędzania czasu ze względu na rosnącą liczbę kanałów rozpowszechnianych naziemną drogą cyfrową, zwiększającą się ofertę kanałów wysokiej rozdzielczości (HD), a także upowszechnianiu się telewizorów z dostępem do internetu, które umożliwiają połączenie konsumpcji obydwu typu mediów – podkreśla Paweł Wesołowski.

Dostęp do internetu w Polsce i na świecie- Internet powoli detronizując telewizję w coraz większym stopniu staje się głównym sposobem dotarcia do mediów. Rozwój całego rynku mediów i rozrywki w nadchodzących latach będzie więc w istotny sposób determinowany ceną dostępu do sieci. Kołem napędowym wzrostu będzie z pewnością internet mobilny. Wydatki na tę usługę już teraz stanowią 40% całkowitych wydatków na dostęp do Internetu (w 2007 roku było to tylko 26%), a wg prognoz PwC w 2016 roku osiągną udział na poziomie 46%. Motorem rozwoju w nadchodzących latach będzie zwiększająca się liczba użytkowników internetu mobilnego, która w 2016 roku może sięgnąć 2,9 mld, przy dominującym udziale Chin oraz Indii – podkreśla Tomasz Prucnal, menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC.Reklama internetowa w Polsce i na świecie- Pomimo widocznego spowolnienia w ostatnich miesiącach, wydatki na reklamę w Internecie będą nadal stanowiły najszybciej rosnący segment całego rynku w Polsce, a Internet będzie umacniał się w roli drugiego co do wielkości medium reklamowego. Prognozowane tempo wzrostu naszego rynku znacząco przewyższa dynamikę obserwowaną w większości państw Europy Zachodniej (średni CAGR 11,3%). Dzięki temu Polska ma szanse stać się w 2016 r. siódmym co do wielkości rynkiem w regionie EMEA, podczas gdy obecnie plasujemy się w drugiej dziesiątce - zauważa Tomasz Prucnal, menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC.

Branża kinowa w Polsce i na świecie- Obserwowany w ostatnich latach coraz bardziej istotny wpływ filmów produkcji lokalnej na frekwencję w kinach w krajach europejskich, w tym w Polsce, utrzyma się w kolejnych latach. Jednocześnie filmy w 3D będą wywierały coraz mniejszy wpływ na dynamikę wzrostu przychodów kin ze względu na malejący efekt nowości i związane z tym premie cenowe – podkreśla Paweł Wesołowski.

Prasa w Polsce i na świeciea) wydatki konsumentówb) wydatki na reklamę- W najbliższych kilku latach należy spodziewać się, iż strony internetowe dzienników będą w dalszym ciągu beneficjentami migracji czytelników i reklamodawców do Internetu. Ponadto będziemy obserwować dalszy rozwój płatnego dostępu do zasobów on-line oraz dystrybucji treści do urządzeń mobilnych, do których dostęp jest często dodawany jako dodatkowa usługa – wyjaśnia Tomasz Kociołek, menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. - Wydawcy prasy są coraz częściej zmuszani do poszukiwania nowych przychodów w wydaniach internetowych, gdzie treści uniwersalne finansowane są głównie dzięki reklamie, podczas gdy sekcje specjalistyczne utrzymują się dzięki płatnemu dostępowi. Wobec postępującej migracji z prasy tradycyjnej do Internetu, tytuły prasowe, które nie wykorzystają obecności w sieci powinny liczyć się ze znacznymi stratami udziałów w rynku, gdyż liczba Polaków deklarująca regularne czytanie internetowych wydań tytułów prasowych z roku na rok się powiększa. Dużą szansą na poprawienie wyników wydawców zarówno w sektorze cyfrowej, jak i tradycyjnej prasy może być zwiększone zainteresowanie imprezami sportowymi w bieżącym roku - turniejem piłkarskim EURO 2012 oraz letnimi Igrzyskami Olimpijskimi.

Książki cyfrowe nadgryzają stabilny rynek książki tradycyjnej. Polska wśród liderów- Nasz raport wyraźnie wskazuje na duży potencjał wzrostu rynku książek w formacie cyfrowym, w tym audiobooków i ebooków. Ten trend jest szczególnie widoczny w Polsce, gdzie przy maraźmie dotykającym rynek książki tradycyjnej prognozowany jest 11-krotny wzrost wydatków na książki elektroniczne. Tak gwałtowana zmiana zachowań konsumenckich wskazuje, że rynek polski - z ponad 10% udziałem w całkowitej wartości rynku książki – jest jednym z bardziej pochłoniętych rewolucją cyfrową – zauważa Tomasz Prucnal, menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC.

Wnioski końcowe z raportu

Rynek mediów cyfrowych dojrzewa i się stabilizuje, wychodząc powoli z okresu startupowych eksperymentów i spektakularnych sukcesów i porażek. Zapewne doświadczymy w najbliższych latach jeszcze wiele niespodziewanych zwrotów akcji, niemniej autorzy raportu “Global Entertainment and Media Outlook 2012-2016” wskazują na pewne elementy, które niewątpliwie będą kluczowe dla skutecznego wdrożenia strategii funkcjonowania na tym rynku:polecana praca

reklama

poszukaj książki na ten temat Książki związane z tematem
zobacz także więcej tytułów

Propaganda w NRD. Media i literatura

Reporterzy bez fikcji. Rozmowy z polskimi reporterami

Wywiad z księdzem egzorcystą

Wywiad z władzą

Portrety. Kreatywna fotografia. (poradnik)

My, właściciele Teksasu. Reportaże z PRL-u


Wpisz tytuł lub autora i wybierz z listy księgarnię do przeszukania.
Po wybraniu księgarni pojawi się przycisk wyszukiwania.

e-wydania E-wydania. Czytaj na komputerze!
zobacz także więcej tytułów

Zwierciadło

Fakty i Mity

Parkiet

W Sieci

Newsweek

Wprost
zarabiaj Zarabiaj z Reporterzy.info
zobacz także zobacz, kto dzieli się pieniędzmi
Skąpiec

społeczność

Facebook Twitter Google+ LinkedIn RSS

wspomóż rozwój


regulamin | polityka prywatności | współpraca | o autorze | RSS | sklep reportera | usługi finansowe | mapa serwisu | © Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o17