Prawo w mediach

Prawo cytatu w internecie, czyli co, kiedy i ile wolno wykorzystać - Sebastian Bobrowski
W jakich przypadkach można użyć cudzych utworów bez zgody twórców? Jak duży fragment cudzego utworu można zacytować? Warto o tym wiedzieć, żeby nieświadomie nie łamać przepisów.
Dziennikarze na zleceniach będą płacić ZUS od każdej umowy - Jakub Ceglarz
Sejm przyjął nowelizację przepisów, dotyczących umów zleceń. Nie będzie już możliwości obejścia przepisów, podpisując dwie umowy zlecenie by tylko jedna z nich, ta na niższą kwotę, podlegała oskładkowaniu.
Piractwo telewizyjne w internecie. 3,2 miliarda złotych strat rocznie - Dorota Zawadzka
2,4 mln osób zapłaciło w ostatnim roku za treści oglądane online, nie wiedząc, że korzystały z nielegalnej usługi. Ponad 75 procent internautów korzysta z serwisów nielegalnych.
Jak cytować zgodnie z prawem? - Piotr Kister
Cytatem jest przytoczenie w swoim dziele całości lub części cudzego utworu. Stosowanie cytatu jest dozwolone jednak musi on spełniać określone warunki.
Abonament RTV. Wpływy rosną, ale pora na zmiany - Agencja Informacyjna Newseria
W ubiegłym roku po raz pierwszy od kilku lat wpływy z abonamentu RTV wzrosły. Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podkreśla jednak, że obecny system jest anachroniczny.
Prawne aspekty monitoringu mediów - mec. Agata Kowalska
Zgodnie z teorią agenda-setting (ustalania porządku spraw) środki masowego komunikowania ustalają hierarchię wydarzeń, faktów i ocen, zarówno w świadomości indywidualnego odbiorcy przekazu, jak również opinii publicznej.
Znikające kanały. Co wolno operatorowi telewizji kablowej - Małgorzata Cieloch
O zmianie programów telewizji kablowej abonenci powinni się dowiedzieć z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Nie zawsze obowiązek ten jest przestrzegany.
Ministerialna sieć dezinformacji - Tomasz Bonek, Bartosz Chochołowski, Money.pl
Strony internetowe ministerstw często zawierają nieaktualne dane. Trudno się po nich poruszać, a w dodatku z reguły informacje napisane są hermetycznym, urzędniczym żargonem.
Co to jest plagiat - przykłady - Patrycja Żuralska
Plagiat to naruszenie praw autorskich polegające na przywłaszczeniu sobie cudzego autorstwa do całości utworu lub jego części. Stanowi naruszenie zarówno osobistych, jak i majątkowych praw autora.
Dziennikarskie... świństwo? - Witold Filipowicz
Coraz częściej zjawiska niegdyś stanowiące margines w środowisku dziennikarskim - dziś można ująć lapidarnie, parafrazując tamto powiedzenie: dziennikarz dziennikarzowi świnią jest…
Dziennikarz obywatelski w prawie prasowym - Jan Kłosowski
Termin “dziennikarz obywatelski” stał się dość popularny. Jednocześnie siwiejące prawo prasowe - z pewnością np. blogerów do dziennikarzy nie zalicza.
Największe grzechy polskich mediów według Rady Etyki Mediów - Money.pl
Manipulacja faktami i podkręcanie informacji, amatorska lustracja, odmowa publikacji sprostowań, a także załatwianie prywatnych porachunków właścicieli.
Media wypaczają sens zdarzeń - Money.pl
Wypaczanie przez media sensu zdarzeń jest szkodliwe dla debaty publicznej - podkreśla Rada Etyki Mediów w oświadczeniu ze stycznia 2008 roku.
Stop dezinformacji! - skargi na reklamy - Money.pl
Posługiwanie się zbyt drastycznymi środkami wyrazu, dyskryminacja oraz wprowadzanie w błąd - to główne zarzuty konsumentów wobec reklam emitowanych w 2007 roku.
Upominki od firm - przyjmować czy nie? - Patrycja Kierzkowska
Zdania w tej kwestii są podzielone. Przyjęcie prezentu do niczego nie zobowiązuje, ale daje przekonanie, że można Cię kupić.
Paparazzi mogą nękać gwiazdy - Money.pl
Sąd Najwyższy uchylił wyrok w procesie cywilnym, który Edyta Górniak wygrała z Super Expressem w dwóch instancjach.
Jak założyć gazetę - Paweł Wrześniewski
Dla niektórych pomysłem na własny biznes może się okazać założenie lokalnej gazety. Związane z tym formalności nie są zbyt duże.
Prywatne blogi podlegają prawu krajowemu - Michał Kot
W prawie unijnym głównym aktem prawnym regulującym kwestie odpowiedzialności za treści zamieszczane w internecie jest dyrektywa o handlu elektronicznym z 2000 roku.
Rzecznik Praw Obywatelskich straszy dziennikarzy - Money.pl
Dziennikarz, angażując się w prowokację sprzeniewierza się misji swojego zawodu - uważa Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich.
Ochrona informacji niejawnych. Tekst ustawy
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Nowe przepisy zmieniają również ustawę o świadku koronnym.
Europejska telenowela - Radosław Różycki
Tzw. mała nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji otwiera polski rynek medialny dla unijnego kapitału. Pozostawia też otwartymi kilka pytań o media publiczne w Polsce. Źródło: Merkuriusz Uniwersytecki.
Autoryzacja - filtr rzeczywistości - Monika Bednarczyk
Autoryzacja informacji to swoisty relikt, ale także jedno z ostatnich ograniczeń ogromnej i kapryśnej władzy mediów. Władzy nieraz nadużywanej. Źródło: Merkuriusz Uniwersytecki.
Przy prawie nie można majstrować - Emil Górecki, Merkuriusz Uniwersytecki
Rozmowa z dr Barbarą Mąkosą - Stępkowską, wykładowcą Instytutu Dziennikarstwa UW, specjalistą prawa prasowego i Dyrektorem Biura Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 1996 - 2006.
Czwarta władzo, gdzie są Twoje zasady? - Marek Celej
Kształtowanie opinii publicznej musi mieć pewien walor - nie tylko zaspokajający wiedzę ale też wychowawczy i poznawczy. Źródło: Krajowa Rada Sądownictwa.
W odpowiedzi dziennikarzom - Piotr Górecki
W związku z kontrolnymi uprawnieniami wolnej prasy, rodzi się pytanie kto zatem będzie kontrolował samych kontrolerów. Źródło: Krajowa Rada Sądownictwa.
Prawny wymiar międzynarodowego obiegu informacji - Piotr Olszański
Informacja jest towarem mającym określoną cenę. Dostęp do wielu informacji jest atrybutem władzy i pozwala kierować procesami społecznymi. Źródło: Rubikon.
Dziennikarze pod pręgierzem - Andrzej Krajewski
Sprawa redaktora Andrzej Marka jest najbardziej znaną, ale nie jedyną sprawą przeciwko dziennikarzom, toczącą się przed polskimi sądami.
Dziennikarz - klasyfikacja zawodu - Ministersto Pracy
Klasyfikacja i opis zawodu dziennikarza, według rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku.
Tajemnica zawodowa - Centrum Monitoringu Wolności Prasy
Schemat oraz przepisy regulujące pojęcie i zakres tajemnicy zawodowej w polskim prawie.
Informacja publiczna niejawna - Centrum Monitoringu Wolności Prasy
Schemat oraz przepisy regulujące pojęcie i zakres informacji publicznej niejawnej w polskim prawie.
Prawo obywatela do informacji - Centrum Monitoringu Wolności Prasy
Schemat oraz przepisy regulujące pojęcie i zakres prawa obywatela do informacji w polskim prawie.
Informacja chroniona - Centrum Monitoringu Wolności Prasy
Schemat oraz przepisy regulujące pojęcie i zakres informacji chronionej w polskim prawie.
Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Informacje należy wyraźnie oddzielać od interpretacji i opinii.
[2,8 kB]
Dziennikarski Kodeks Obyczajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
Podstawowym obowiązkiem etycznym dziennikarza jest poszukiwanie i publikowanie prawdy.
[2,1 kB]
Dziennikarski Kodeks Obyczajowy
Dziennikarstwo jest zawodem służebnym wobec społeczeństwa.
[3,5 kB]
Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federeacji Dziennikarzy
Ta międzynarodowa Deklaracja rozumiana jest jako kodeks zawodowy dziennikarzy.
[1,3 kB]
Karta Etyczna Mediów
Karta opracowana z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, podpisana 29 marca 1995.
[1,4 kB]
Europejska Karta Praw Człowieka
Fragmenty dotyczące swobody wypowiedzi.
[0,8 kB]
Ustawa o radiofonii i telewizji
Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. z późniejszymi zmianami.
[36,5 kB]
Prawo autorskie
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity).
[36,9 kB]
Prawo prasowe - omówienie - Agnieszka Osińska
Przez prawo prasowe sensu stricto należy rozumieć Ustawę z 26.01.1984r. Ustawa pochodzi z okresu, w którym prawa i wolności obywatelskie były ograniczone.
Ochrona dóbr osobistych a prawo prasowe - Piotr Waglowski
Tylko bardzo cienka linka oddziela wolność prasy od naruszaniem uprawnień osób trzecich. Artykuł pochodzi z serwisu VaGla.pl.
Dziennikarz musi pytać za każdym razem - Prawo prasowe - Robert Horbaczewski
Siła nośna artykułu jest nieporównywalnie większa niż plotek lub opowieści przekazywanych z ust do ust - uznał sąd. Źródło: Gazetylokelne.pl.
Światowy ranking wolności prasy 2005 - Reporterzy Bez Granic
Żadnego postępu w Iraku, który dla dziennikarzy pozostaje najbardziej niebezpiecznym krajem na świecie. Regres w zachodnich demokracjach: USA o 22 miejsca niżej. Źródło: Reporterzy Bez Granic.
Dostęp do informacji publicznej
Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej.
[138,2 kB]
Prawo Prasowe - wyrok Trybunału Konstytucyjnego
Wyrok z 5 maja 2004 r w sprawie zgodności zapisów Prawa Prasowego o sprostowaniach z Konstytucją.
[15,9 kB]
Zadania rzeczników prasowych
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach.
[24,6 kB]
Cena błędu dziennikarza - Wirtualne Media
Konieczność zamieszczenia sprostowania to dla wielu redakcji policzek. Oznacza bowiem, że albo dziennikarz coś przekręcił, albo redakcja nawaliła. Artykuł z serwisu Wirtualne Media.
Prawo człowieka do prywatności - Małgorzata Misztal
Coraz bardziej zagrożona jest ludzka prywatność, którą depcze się z chęci posiadania dobrego tematu i wywołania kolejnego skandalu czy afery, jak tłumaczą to dziennikarze w imię interesu społecznego.
Informacja publiczna a ochrona prywatności. Pojęcia - relacje - Jan A. Stefanowicz
Informacja publiczna obejmuje tylko sprawy publiczne i dokumenty urzędowe, a dostęp niej nie może obejmować podlegających ochronie danych osobowych. Źródło: Centrum Monitoringu Wolności Prasy.
Informacja publiczna, a ochrona danych osobowych - Jan A. Stefanowicz
W świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198). Źródło: Centrum Monitoringu Wolności Prasy.
Prawo prasowe
Ustawa Prawo Prasowe z dnia 28 stycznia 1984 r. z późniejszymi zmianami.
[18,2 kB]
Czy wolność słowa zwalnia od myślenia? - Wiesław Gałązka, Money.pl
Stało się. Dłużej tak nie mogło być. Wreszcie ktoś musiał zacząć bronić "burych suk", "małp w czerwonym" i "ścierwojadów".
Groźba więzienia uderza w wolność mediów - Bartłomiej Dwornik
Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do wszystkich klubów poselskich o usunięcie z Kodeksu Karnego zapisu o odpowiedzialności karnej dziennikarzy za zniesławienia.
Czy dziennikarz ma godność? - Witold Filipowicz, Kontrateksty
Sąd chyba uważa, że dziennikarz nie ma, a może nie powinien mieć godności. Tak można byłoby sądzić po wydanym w dniu 19 lipca 2007 r. postanowieniu na rozprawie przed sądem rejonowym w Warszawie.
Czy moje strony internetowe są prasą? - Romuald Szczypek
Warto przez chwilę zastanowić się nad tym, co jeszcze w Polsce nie podlega rejestracji. Nie znajdziemy chyba żadnego tematu.
Za dużo reklam w telewizji - Bartłomiej Dwornik
Komisja Europejska uważa, że w polskiej telewizji jest za dużo reklam i zażądała od Warszawy wyjaśnień w tej sprawie.
Dlaczego nikt nie reaguje na polską Watergate? - Jan Płaskoń
W rozwiniętej amerykańskiej demokracji za stosowanie podobnych metod prezydent położył głowę. W Polsce poseł Tadeusz Cymański coś tam sobie blebla przed kamerami.
Cenzura w mediach - Róża Chojnacka
Cenzura w mediach oczywiście istnieje, jednak jej stopień zależy od konkretnego środka przekazu. Internet uchodzi natomiast za sferę swobodnego komunikowania się i wolności słowa.
O odpowiedzialności osób i mediów publicznych - Money.pl
Żyjemy w znacznym stopniu w świecie wirtualnym. Dla wielu świat równa się temu, co pokazywane jest w telewizji. Siła oddziaływania obrazów jest wielka.

polecana praca

reklama

poszukaj książki na ten temat Książki związane z tematem
zobacz także więcej tytułów

13 wojen i jedna. Prawdziwa historia reportera wojennego

Propaganda w NRD. Media i literatura

Wywiad z władzą

Portrety. Kreatywna fotografia. (poradnik)

Fotografia prasowa. Z obiektywem za kulisami niezwykłych wydarzeń

My, właściciele Teksasu. Reportaże z PRL-u


Wpisz tytuł lub autora i wybierz z listy księgarnię do przeszukania.
Po wybraniu księgarni pojawi się przycisk wyszukiwania.

e-wydania E-wydania. Czytaj na komputerze!
zobacz także więcej tytułów

TopGear

Przegląd Sportowy

Dziennik Gazeta Prawna

Polityka

Tygodnik Do Rzeczy

Wprost
zarabiaj Zarabiaj z Reporterzy.info
zobacz także zobacz, kto dzieli się pieniędzmi
NetSales

społeczność

Facebook Twitter Google+ LinkedIn RSS

wspomóż rozwój


regulamin | polityka prywatności | współpraca | o autorze | RSS | sklep reportera | usługi finansowe | mapa serwisu | © Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o17