menu
tygodnik internetowy ISSN 2544-5839
nowe artykuły w każdy poniedziałek
tytuł monitorowany przez IMM

1.09.2006 Prawo w mediach

Informacja chroniona

Centrum Monitoringu Wolności Prasy

Schemat oraz przepisy regulujące pojęcie i zakres informacji chronionej w polskim prawie.

Ochrona w wykonywaniu obowiązków publiczno-prawnych

 • Sfera prywatności

  • art. 5, 30, 31 ust 3, 45 ust. 2, 51, 76 Konstytucji RP: życie prywatne, rodzinne, cześć, dobre imię, życie osobiste.

 • Dane osobowe

  • art.1 ust 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.06.1997r.

 • Dane pracownicze

  • art. 298 ustawy z dn. z dnia 26.06.1974 r.
  • Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców spraw związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobem prowadzenia akt osobowych z dn. 28.05.1996r.

 • Tajemnica statystyczna

  • art. 10 Ustawy o statystyce publicznej z dn. 29.06.1999r.

 • Tajemnica państwowa i służbowa

  • art. 1,2 i nast. Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dn. 22.01.1999r.

 • Tajemnica skarbowa

  • art. 129 Ustawy Ordynacja podatkowa z dn. 29.08.1997r.

 • Tajemnice kontroli

  • Tajemnica kontroli skarbowej - art. 34 ustawy z dn. 28.09.1991r. o kontroli skarbowej.
  • Tajemnica kontroli NIK - art. 73 ustawy z dn. 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
  • Tajemnica kontroli celnej - art. 8 ustawy z dn.0 9.01.1997 r. Kodeks celny.
  • Tajemnica PIP art. 24 ustawy z dn. 06.03.1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Tajemnica inspekcji handlowej - art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej.
  • Tajemnica Społecznej inspekcji pracy - art. 8 ust. 3 ustawy z dn. 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy.
  • Tajemnica kontroli - § 3 ust 1 rozp. R. M. z dn. 18.02.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
  • Etc.


Ochrona w wykonywaniu obowiązków prywatno-prawnych

 • Dobra osobiste

  • art. 23, 24 Kodeksu Cywilnego: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa i, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska

 • Tajemnica przedsiębiorstwa

  • art. 11 ust. 4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 • Tajemnica korporacyjna

  • art. 428 § 2. Ust 1 ustawy z dn. 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych)

 • Tajemnica bankowa

  • art. 104 Ustawy Prawo Bankowe z dn. 29.08.1997.

 • Tajemnice zawodowe

  • tajemnica adwokacka
  • tajemnica radcowska
  • tajemnica biegłego rewidenta
  • tajemnica doradcy podatkowego
  • tajemnica maklerska
  • tajemnica doradcy inwestycyjnego
  • Etc.


***
Artykuł udostępniony przez freepress.org.pl.

Zobacz artykuły na podobny temat:

Prawo Prasowe - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Kancelaria Sejmu RP
Wyrok TK z 5 maja 2004 roku w sprawie zgodności zapisów Prawa Prasowego o sprostowaniach z Konstytucją.

Prawny wymiar międzynarodowego obiegu informacji

Piotr Olszański
Informacja jest towarem mającym określoną cenę. Dostęp do wielu informacji jest atrybutem władzy i pozwala kierować procesami społecznymi. Źródło: Rubikon.

Dziennikarskie... świństwo?

Witold Filipowicz
Coraz częściej zjawiska niegdyś stanowiące margines w środowisku dziennikarskim - dziś można ująć lapidarnie, parafrazując tamto powiedzenie: dziennikarz dziennikarzowi świnią jest…

Prywatność w sieci to oksymoron. "Ktoś Cię namierzył"

Dawid Michnik
„Ktoś Cię namierzył/You’ve been tracked!” To hasło kampanii organizowanej przez Fundację Panoptykon wspólnie z holenderską organizacją Bits of Freedom i belgradzkim d:mode studio. Jej celem jest uświadomienie internautom, że prywatność w sieci to mit i propozycja zmiany zasad reklamowej gry w internecie.

Za dużo reklam w telewizji

Bartłomiej Dwornik
Komisja Europejska uważa, że w polskiej telewizji jest za dużo reklam i zażądała od Warszawy wyjaśnień w tej sprawie.

praca w mediach

reklamazarabiaj

Zarabiaj z Reporterzy.info

więcej ofertReporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o17