menu szukaj
tygodnik internetowy ISSN 2544-5839
nowe artykuły w każdy poniedziałek
tytuł monitorowany przez IMM i PSMM
zamknij
banner OOO Przekaż Datek

18.01.2001 Warsztat reportera

Filozofia. Wykład III

Krzysztof Dowgird

Wykłady Magisterskiego Zaocznego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Filozofia, wykład III

KARTEZJUSZ.

 • Rozpoczął erę filozofii nowożytnej.
 • Klasyfikuje się go jako racjonalistę.
 • Nie wiadomo jednak, na czym ma ten racjonalizm polegać.
 • Wg racjonalistów wiedza powinna pochodzić z rozumu.
 • Ale czym jest ów rozum?
  • Duszą, umysłem, świadomością?
  • Można uznać, że to jest zestaw pewnych reguł dochodzenia do przekonań.
 • Ale jeżeli tak uznamy, to teza racjonalistów o rozumie będzie błędna.
  • Bo w tym rozumieniu rozum jest tylko zestawem narzędzi, a nie materiałów.
  • Będzie to woda na młyn empirystów, którzy uznają rozum za narzędzie do obróbki danych, które dopływają do nas z doświadczenia.
 • Jest to tzw. Problem Wiedzy Wrodzonej.
  • Jeżeli umysł jest rzeczywiście tabula rasa, to dlaczego w ogóle podejmujemy jakiekolwiek wysiłki poznawcze?
   • Platon ustami Sokratesa w jednym z dialogów wygłasza tezę, że człowiek nie może niczego poznać: bo jak już zna, to nie musi tego poznawać, a jak nie zna, to nie wie, czego nie zna.
   • Jeżeli człowiek nic nie wie, to nie ma jak zadawać pytań.
  • Żeby rozwiązać ten paradoks, trzeba założyć, że jednak jakąś drobną wiedzę na starcie ma – taką wiedzę na rozpęd.
   • I tu rozwiązaniem jest jakaś wiedza wrodzona.
   • Przykładem wybrnięcia z tego jest behawioryzm:
    • Nie mówi się tam co prawda o wiedzy wrodzonej.
    • Ale o instynktownych odpowiedziach na bodźce otoczenia.
  • Ten paradoks jest jednak aktualny przy założeniu, że poznawanie musi mieć charakter świadomy.
   • Można początkową wiedzę zdobywać nieświadomie, potem ją uporządkować i na tej bazie budować świadome zasoby.
 • Kartezjusz jednak poznawania w sposób nieuświadomiony nie uznaje, a ponieważ opiera się na paradygmacie myślenia o poznaniu ukształtowanym przez paradoks poznania wyznaje tezę, że człowiek jest w stanie wygenerować sami z siebie jakąś wiedzę, nie oglądając się na cały świat.
 • Kartezjusz jest więc racjonalistą.
 • Uważa, że:
  • Mimo, że dużo się dowiedział...
  • W swoich próbach poznawczych może popełniać błędy.
  • Dlatego powinien sceptycznie podejść do zdobytej wiedzy...
  • I zakwestionować doświadczenie zmysłowe, empiryczne.
 • Czasem ludzie mają różne przekonania o tej samej sprawie.
  • I powstaje pytanie: które z tych przekonań jest bardziej poprawne?
  • Przykłady:
   • Las z daleka wygląda jako jednolicie zielony.
    • Z bliska jest inaczej.
   • Są problemy w odróżnieniu jawy i snu.
    • Dotychczas nie posiadamy logicznie poprawnego kryterium ich odróżniania.
    • Charakterystyczne momenty są nad ranem, kiedy nie wiadomo, czy się już obudziło, czy się jeszcze śpi.
 • Kartezjusz proponuje zakwestionować całą wiedzę teologiczną (wtedy najściślejsza z nauk) i matematykę.
  • A może 2+2 jest wcale nie 4, a 7?
  • To, że się śmiejemy, to może znaczyć, że ulegamy ułudzie (u Kartezjusza – demonowi, w wersji współczesnej – błędowi w źle zaprogramowanym mózgu).
 • Gdy Kartezjusz postanawia zwątpić we wszystko, zastanawia się, czy może zwątpić w to, że właśnie wątpi.
 • Odnajduje jednak w swoim umyśle wiedzę niepodważalną.
  • Twierdzi, że zastanawiając się, czy myśli, nie może się mylić – musi mieć rację.
  • Dlatego, że zastanawianie się jest rodzajem myślenia.
 • Tą wiedzą konieczną jest świadomość myślenia.
  • Wiedza konieczna, zdanie, które koniecznie jest prawdą, powinno być czymś, co pozostaje niezmienne niezależnie od okoliczności.
  • Inaczej: jeśli coś jest prawdą konieczną, to jest prawdziwe w każdym z możliwych światów.
  • Np. niebieski jest niebieski, albo jednorożec ma jeden róg.
  • Czy tak jest i ze zdaniem Kartezjusza?
  • NIE.
   • Jest bowiem czas, kiedy Kartezjusza nie ma – więc nie myśli.
   • Nawet w życiu Kartezjusza były taki momenty, że nie myślał – kiedy na przykład spał.
  • Jest coś w tym, że jeśli to zdanie zostanie pomyślane, to musi być prawdziwe.
  • Nie jest to jednak prawda konieczna – nie musi tak być w każdym świecie, że jeśli to zdanie zostanie pomyślane, to musi być prawdziwe.
  • Kartezjusz mówi w pierwszej osobie liczby pojedynczej.
   • Gdyby było użyte w innej osobie, to nie musiałoby tak być, żeby było prawdziwe.
   • Słówko „ja”, przy zachowaniu reguł gramatycznych, można zamienić na „Kartezjusz”.
   • Zdanie „Kartezjusz myśli” opisuje ten sam stan rzeczy, co wypowiedziane przez Kartezjusza: „Ja myślę”.
   • Jednak zdanie „Kartezjusz myśli” nie jest prawdziwe w każdym ze światów: na przykład teraz Kartezjusz nie myśli, bo go nie ma!
  • Czyli coś jest nie tak z tą jego prawdą konieczną.
   • Nie jest to prawda konieczna w sensie „mocnym”.
   • Jest konieczna w taki sposób, że jeżeli jest powiedziana, to jest prawdziwa.
  • W ten sposób krytykowano Kartezjusza już w jego czasach.
   • Pytano: a co to znaczy „ja”?
   • Kartezjusz nie mógł odpowiedzieć: ja, Kartezjusz, urodzony…, który chodził do szkoły…
   • Bo przecież wszystko, co te opisy by zawierały, Kartezjusz sam zanegował!
   • Za każdym razem, ilekroć ktoś wypowie to zdanie, rozpoczynające się od „ja”, będzie ono znaczyło już coś innego.
  • Kartezjusz odpowiadał: Ja, czyli rzecz myśląca.
   • Ale jeżeli podstawimy „rzecz myśląca” zamiast „ja”, to okaże się, że tą „rzeczą” jest każdy z nas.
   • Ale za każdym razem, kiedy ktoś śpi, to zdanie to jest fałszem.
   • Czyli:
    • W przypadku „ja” mówi się za dużo, żeby wskazać konkretną osobę myślącą.
    • W przypadku „rzecz myśląca” mówi się za mało, bo tą osobą może być każdy.
  • Kartezjusz chciałby nadać słowu „ja” własności, których mu nadać nie można.
   • Słowo „ja” jest jak strzałka, nie wiemy, co znaczy, póki czegoś nie pokaże.
   • Zdanie sformułowane z jego użyciem jest prawdą przygodną, a nie konieczną, bo:
    • W pierwszym przypadku jego sprecyzowania odnosi się do zbyt małej liczby osób (1).
    • A w drugim – do zbyt dużej.
  • Dlatego jedynym sensownym rozwiązaniem dla Kartezjusza jest konsekwentne trzymanie się tego „ja” – i tak robi w całej swojej filozofii.
   • W przeciwnym przypadku nie miałby podstaw twierdzić, że jest to jedyne zdanie prawdziwe, którego nie sposób zakwestionować.
   • Ale i tak można, co przed chwilą zrobiliśmy:
    • „ja” jest bowiem słówkiem okazjonalnym, które zmienia swój sens w zależności od warunków zewnętrznych, i nie można na jego bazie budować prawdy koniecznej.
  • I nie da się tego przeskoczyć.
  • Jednak Kartezjusz myślał, że to przeskoczył, iż znalazł prawdę konieczną: „Ja myślę”.
 • Skoro więc myśli, to musi być to, co myśli.
  • Stąd: „Myślę, więc jestem”.
   • Oznacza to, że myślenie jest świadectwem istnienia, jego wynikiem.
   • Ale nie oznacza, że myślenie automatycznie pociąga za sobą istnienie.
 • Stąd Kartezjuszowi najbliżej do dowodu na istnienie Boga (a nie, jak można by oczekiwać, do dowodu na istnienie zewnętrznego świata materialnego).
  • Taka „potoczna teologia” sugeruje, że następnym krokiem powinno być spojrzenie wokół, zauważenie świata i pytanie: skąd się to wszystko wzięło?
  • Kartezjusz idzie jednak w drugą stronę – najpierw udowadnia istnienie Boga.
 • Kartezjusz stwierdził, że myśli.
 • Myślenie jest tu ogólnym określeniem, obejmującym również wątpienie.
 • A posiadanie wątpliwości oznacza bycie istotą niedoskonałą.
 • Jednak fakt, że zdaje sobie sprawę z własnej niedoskonałości oznacza, że gdzieś w jego umyśle tkwi pojęcie doskonałości…
  • …którego teraz używa, negując, w odniesieniu do siebie.
 • Skąd jednak w niedoskonałym umyśle wzięło się pojęcie doskonałości?
  • Albo je sobie wymyślił.
  • Albo ktoś mu je dał.
 • W tym momencie Kartezjusz sięga do zasady scholastycznej mówiącej, że skutek nigdy nie może być doskonalszy od przyczyny.
  • Produkt może być najwyżej równie doskonały, co jego źródło.
 • Niemożliwe jest więc to, iż sam sobie stworzył pojęcie doskonałości.
  • Wszak sam jest niedoskonały.
 • Wobec tego to pojęcie musiało mu być skądś dane.
  • Przez byt doskonały.
  • Taki byt doskonały nazywamy Bogiem.
  • Więc Bóg istnieje!
 • Jednak w takim rozumowaniu istnieje błąd:
  • Idea nie musi mieć cechy przedmiotu, którego dotyczy.
  • A Kartezjusz pojęciu doskonałości przypisuje cechę doskonałości.
  • Nie zauważa, że można mieć NIEDOSKONAŁE wyobrażenie doskonałości.
  • Tak, jak myśl o kolorze czerwonym nie musi być czerwona.
 • Podobne błędy wytykali Kartezjuszowi jemu współcześni, na co ten odpowiadał tylko: Bo wy mnie nie rozumiecie.
  • Dlaczego mogłoby tak być? (Teoria pana wykładowcy)
   • Kartezjusz mówił w pierwszej osobie.
   • Zatytułował swoje główne dzieło „Medytacje o pierwszej filozofii”.
    • Składa się ono z 6 tekstów, z których każdy opisuje jeden dzień i to, co w ciągu tego dnia Kartezjusz robił, a rozpoczyna się podsumowaniem dnia poprzedniego.
    • W tamtych czasach „pierwsza filozofia” oznaczała metafizykę, a „medytacja” – ćwiczenie duchowe.
    • Pisząc ten teks, Kartezek wzorował się na mistycznym tekście „Ćwiczenia duchowe”.
   • I to dowodzi jego prawdziwych korzeni – Kartezjusz jest bowiem MISTYKIEM.
    • Ma dostęp do wiedzy, która nie jest dostępna każdemu.
    • Dlatego nikt go nie rozumie.
    • Dzieła mistyczne mają pewien schemat: są opisem kolejnych etapów ćwiczeń duchowych.
     • Jednak ćwiczenia mistyczne nie są sposobem poznawania czegoś.
     • Są sposobem umacniania istniejących już przekonań.
     • Kolejnym etapem jest moment objawienia.
    • Kartezjusz w ten schemat doskonale się wpisuje.
     • Najpierw wszystko kwestionuje: zakwestionujmy to, tamto, a potem jeszcze tamto.
     • I w pewnym momencie mówi: Nagle mnie olśniło! Jest jedna rzecz, w którą nie mogę zwątpić.
     • I w tym momencie Kartezek ujawnia swój mistycyzm.
     • Też się niczego nie dowiaduje, a tylko utwierdza się w przekonaniach.
    • Z czego można wyprowadzić twierdzenie:
     • Jeśli jesteś racjonalistą (w mocnym sensie), jesteś mistykiem!
     • Ponieważ sądzisz, że twój rozum jest źródłem wiedzy i reguł…
     • Bóg jest doskonały, i wyposażył nas w zdolności poznawcze odpowiednie do tego świata. Zatem nasza wiedza o świecie jest trafna.
    • Czyli:
     • Albo Kartezjusz popełnił te błędy, które mu zarzucaliśmy.
     • Albo ich nie popełnił, i naprawdę coś odkrył, ale my tej racji nigdy nie zobaczymy, bo nie jesteśmy odpowiednimi partnerami dla Kartezjusza. Nie jesteśmy mistykami.
  • Tak więc racjonalizm jest czymś nieracjonalnym (ze zwykłego, „ludzkiego” punktu widzenia).
 • W opozycji do racjonalistów znajdują się empiryści.
  • (Zdaniem empirystów) program racjonalistów opiera się na przekonaniu o istnieniu jakiejś wiedzy wrodzonej, która jest niewyjaśnialna.
 • John Locke też miał z tym kłopoty:
  • Nie wyobrażał sobie, jak można byłoby uzasadnić istnienie wiedzy wrodzonej.
  • Nie wiedział, co miałoby być przedmiotem takiej wiedzy.
 • Jeżeli istnieje wiedza wrodzona, powinniśmy potrafić ją zidentyfikować.
  • Wg Locke’a jedną z prób jej identyfikacji byłoby znalezienie prawd, na które każdy zawsze przystaje.
   • Ale nie jest to świadectwo niezawodne, bo ludzie często zgadzają się z rzeczami dla nich oczywistymi, do których są po prostu przyzwyczajeni.
   • A gdyby nawet wszyscy się z czymś zgadzali, to problem by nadal istniał – bo mogłoby to świadczyć jedynie o istnieniu prawd oczywistych (niebieski jest niebieski).
  • Inną propozycją jest istnienie fundamentalnych, wrodzonych praw logiki.
   • Np. takiego prawa, że jedna i ta sama rzecz, w tym samym miejscu i w tym samym czasie nie może mieć dwu różnych cech opisujących dany aspekt (pies nie może być jednocześnie brązowy i biały).
   • Locke krytykuje to podejście twierdząc, że to wcale nie świadczy o tym, że jest to wiedza wrodzona. Wręcz przeciwnie – potrzebujemy przykładów, by to sobie unaocznić.
   • Czyli nie jest tak, że z góry to wiemy.
   • A np. małe dzieci od razu nie przystają na takie stwierdzenie.       
 • Locke proponuje, by uznać, że:
  • Cała posiadana przez nas wiedza bierze się z doświadczenia.
  • Umysł jest pustą tablicą / pustą izbą, którą potem się mebluje.
 • Jak się odbywa to meblowanie?
  • Doznajemy wrażeń, które Locke nazywa ideami.
  • Idee są dwu rodzajów:
   • Proste (barwy, zapachy, dźwięki).
   • Złożone (zestawy idei prostych).
    • Idee złożone są reprezentacjami obiektów.
     • Np. barwa stołu to idea prosta...
     • Ale wraz z innymi ideami prostymi (odcienie, kształty itp.) tworzy ideę złożoną.
  • Nasz umysł jest jakby magazynem różnych idei – stąd właśnie bierze się wiedza.
 • Ale idee świadczą o tym, że światu przysługują pewne jakości, pewne własności.
 • Locke wyróżnia dwa rodzaje jakości:
  • Jakości pierwotne.
   • Takie, które przysługują samym rzeczom (np. kształt).
  • Jakości wtórne.
   • Takie, które pojawiają się w naszym umyśle na skutek oddziaływania, współoddziaływania przedmiotu i umysłu (np. gładka powierzchnia, zapach).
  • Jak odróżnić jakości pierwotne od wtórnych?
   • Jakości pierwotne można wykryć więcej niż jednym zmysłem.
   • Jakości wtórne można wykryć tylko jednym, wyspecjalizowanym zmysłem.
  • Ż takich jakości składa się obraz świata.
 • Jak wg Locke’a reagować na błąd?
  • Błędów należy unikać.
  • Ale nie można uciekać od doświadczenia, bo stanowi ono jedyne źródło poznania.
 • Locke polemizując z Kartezjuszem (używał w odniesieniu do niego terminu „racjonalista”), zarzucał mu, że chciałby porzucić doświadczenie, odnaleźć w sobie niepowątpiewalną wiedzę i na niej budować pozostałą.
  • Rozwiązanie to bowiem zakłada istnienie wiedzy wrodzonej, np. idei bytu doskonałego.
 • Locke akceptuje to, że jesteśmy wystawieni na możliwość popełniania błędów poznawczych, odrzuca jednak proponowaną przez racjonalistów konkluzję, że doświadczenie jako źródło poznania należy porzucić.
  • Trzeba po prostu się zabezpieczyć.
 • Ta dyskusja między Lockiem a Kartezjuszem jest w większym stopniu dyskusją postaw, a nie argumentów.
  • Kartezjusz zachowuje się jak ktoś, kto raz się naciął i więcej nie próbuje w tym miejscu, tylko idzie gdzie indziej.
  • A Locke – naciął się, ale mówi: będę tu próbował, ale ostrożniej.
 • W rzeczywistości te dwie postawy nie wykluczają się.
  • Wiara w Boga nie wyklucza empiryzmu, i przeciwnie.
  • Racjonaliści zazwyczaj, jak się wydawało, będą odrzucać Boga – a Kartezjusz umieścił go w centralnym miejscu.
  • Empiryści zaś mogą uznać, że problem istnienia Boga to kwestia nie dowodów, a wiary.
   • Co więcej, niektórzy empiryści na podstawie empirystycznej udowadniali istnienie Boga.
 • Tak zrobił George Berkeley.  
  • Dla niego cała wiedza pochodziła z doświadczenia.
  • Też postulował istnienie idei, ale tylko ich – negował istnienie materii, której te idee miałyby dotyczyć.
   • Locke uważał, że idee są znajdującymi się w mózgu obrazami realnych przedmiotów, istniejących w rzeczywistości.
   • Świat przyczynowo wpływa na nas za pomocą naszych zmysłów tak, że w naszym mózgu tworzą się idee.
  • Berkeley zgadzał się, że całość wiedzy czerpiemy z doświadczenia, negując tym samym istnienie wiedzy wrodzonej.
  • Twierdził jednak, że owe idee, które znajdują się w naszych mózgach, wcale nie muszą być odbiciem przedmiotów istniejących poza tymi mózgami.
  • Jak stwierdzić, czy te przedmioty istnieją?
   • Postępując wedle reguł korespondencyjnej teorii prawdy należałoby popatrzeć na sytuację proponowaną przez Locke’a z zewnątrz:
    • Locke postuluje istnienie niezależnych przedmiotów oraz idei, będących obrazami tychże w umysłach podmiotów doświadczenia.
    • Jednak zdaniem Berkeleya obserwator, patrzący na ten układ z zewnątrz miałby jedynie w umyśle idee przedmiotów oraz ideę umysłu mającego idee przedmiotów.
     • Czyli niczego nowego by to nie dało.
     • Nie dowiedzielibyśmy się wcale, czy idea przedmiotu w obserwowanym umyśle jest spowodowana istnieniem przedmiotu.
     • Porównalibyśmy po prostu dwie idee.
  • Czyli:
   • Nie warto postulować istnienia przedmiotów.
   • Jedyne, z czym mamy kontakt, to nasze wrażenia: smaki, barwy, kształty.
   • Domyślanie się istnienia czegokolwiek poza naszymi umysłami, poza ideami to mnożenie bytów, których nie można udowodnić.
   • Czyli istnieć – to znaczy być postrzeganym.
    • To, że coś istnieje, to znaczy, że jest postrzegane.
    • A to, że coś jest postrzegane, to znaczy, że jest ideą w umyśle.
   • Świat składa się więc z idei i umysłów, które mają te idee.
   • Bo idea to atrybut, jakiś stan umysłu.
  • Są jednak rzeczy, których nikt nie widzi albo nikt nie widział, ale to nie dowód na to, że one nie istnieją.
   • Podobnie jak w przypadku kota, który stoi za płotem, i przez szpary między sztachetami widać tylko jego głowę, przednie łapki i ogon. Czy to znaczy, że tylnych łapek nie ma, że nie istnieją?
  • Berkeley na to: (niemożliwe!) O, to jest pytanie zupełnie innego rodzaju: o źródło tych idei.
   • Nie ma potrzeby postulować istnienia przedmiotów.
   • Wystarczy uznać istnienie Superumysłu – Boga, który jest wszechwiedzący.
   • Bóg te idee każdemu na bieżąco w jego umyśle przedstawia.
   • A że Bóg jest wszechwiedzący (i wszechwidzący), to widzi on i tylne łapki tego kota, schowane za płotem – więc one istnieją.
   • Bo w tezie: istnieć – znaczy być postrzeganym nie jest powiedziane, kto ma postrzegać.
   • Tak samo rzecz ma się z gwiazdami, które jeszcze nie zostały odkryte – istnieją w umyśle Boga.
  • W ten sposób można wyjaśnić wiele zagadnień wiary.
   • Co to znaczy: wszechmoc Boga?
    • Wszystko może sobie pomyśleć.
   • Co to znaczy: stworzył świat z niczego?
    • Wymyślił.
   • Co to znaczy, że ktoś umarł?
    • Przestał dostawać idee od Boga.
   • Co to są prawa przyrody?
    • Regularności, z jakimi Bóg przedstawia idee.
    • (Nowoczesny sposób rozumienia praw przyrody:
     • Nie są przepisami, jak się rzeczy mają dziać.
     • Są prawidłowością zachodzenia zdarzeń).
  • Berkeley jest empirystą i zarazem spirytualistów.
  • Wymyślił to, mając 21 lat (słaby był?).
  • Pozwoliło to na umieszczenie chrześcijaństwa w pewnym systemie filozoficznym.
 • Świat Berkeleya można wyobrazić sobie jako sieć komputerową:
  • Ludzie są terminalami.
  • Bóg jest centralnie położonym serwerem, przez którego wszystkie informacje, aby dotrzeć od jednego terminala do drugiego, muszą przejść.
  • Poza tym sam serwer wysyła ciągle nowe informacje.
  • Przypomina to wirtualny świat, z zastrzeżeniem, że nie jest to świat stworzony na wzór czegoś – bo nic poza nim nie ma.
 • Trudno to podważyć.
  • Jednak nasz niezastąpiony wykładowca wpadł na genialną myśl: zapytał, czym są umysły w takim razie?
  • Na czym polega odróżnienie idei od umysłu?
   • Berkeley mówi, że posiadamy idee / wrażenia, bo jesteśmy umysłami.
   • Czy umysł też jest jedną z idei?
    • Jeśli nie, i ma charakter materialny, to dlaczego w ogóle nie wrócić do Locke’a?
    • Jeśli tak, to oznacza, że umysły są to idee istniejące tylko w jednostce centralnej.
 • Z tego widać, że Bóg jest często używany jako wytrych:
  • Kartezjusz nie zajmuje się problemem poznania, wyręczając się Bogiem.
  • Berkeley przyjmuje istnienie umysłu jako pustej izby, którą trzeba umeblować poprzez poznanie zmysłowe.
   • Wyręcza się jednak Bogiem w momencie, gdy trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że umysły nie są chaotycznymi zbiorowiskami idei, a mają tę wiedzę o świecie w postaci idei uporządkowaną.
 • Immanuel Kant zaproponował podejście, które nazwał filozofią krytyczną lub transcendentalną.
  • Chciał wyjaśnić fenomen poznania, wiedzy.
  • Kant pisał w XVIII w, okresie triumfu nauki.
   • Newton skonstruował swoją teorię, która na nowo tłumaczy świat.
   • Wiedza naukowa jest coraz rozleglejsza, rozszerza się, a jednocześnie jest pewna.
   • Dlaczego to takie zaskakujące?
  • Kant dokonał podziału sądów:
  • PODZIAŁ PIERWSZY:
   • A priori.
    • Takie, co do których rozstrzygnięcie, czy są prawdziwe, czy nie, nie wymaga odwoływania się do doświadczenia.
    • Np. nie muszę sprawdzać komuś dokumentów, żeby wiedzieć, że jeśli ktoś jest kawalerem, nigdy nie był żonaty.
   • A posteriori.
    • Taki, o których prawdziwości można rozstrzygnąć jedynie odwołując się do doświadczenia.
  • PODZIAŁ DRUGI:
   • Analityczne.
    • Prawdziwość lub fałszywość polega na analizie jedynie samych tych sądów, na rozłożeniu ich na części.
    • Np. sprawa kawalera – żeby dojść do przekonania, że nie jest żonaty, wystarczy, jeśli będę rozumiał wszystkie człony tego zdania – nie muszę sięgać informacji z zewnątrz.
    • Analiza znaczenia tych sądów wystarczy, by wiedzieć, czy są prawdziwe, czy fałszywe.
   • Syntetyczne.
    • Powstają w wyniku dołączania jakiś doświadczeń.
    • Np. żeby dowiedzieć się, czy ten kawaler jest blondynem, można dowiedzieć się nie na podstawie analizy pojęć, ale musimy dołączyć doświadczenie.
  • Sądy a priori, i sądy analityczne to te same zbiory, tylko scharakteryzowane inaczej.
   • Cechy:
    • Sądów apriorycznych – są pewne.
    • Sądów analitycznych – nie poszerzają naszej wiedzy.
  • Sądy aposterioryczne i syntetyczne – to też te same zbiory.
   • Cechy:
    • Sądów aposteriorycznych  - nie są pewne (Kartezjusz).
    • Sądów syntetycznych – poszerzają naszą wiedzę.
  • Czyli, podsumowując, Kant wyróżnia dwa główne rodzaje sądów:
   • Analityczne a priori – pewne, nie poszerzające jednak wiedzy.
   • Syntetyczne a posteriori – niepewne, poszerzające wiedzę.
  • Jak więc w ogóle jest możliwa nauka – poszerzająca wiedzę i zarazem pewna?
   • Kant postuluje istnienie sądów syntetycznych a priori:
    • Poszerzające wiedzę.
    • Pewne.
  • Na tym przykładzie widać, co to znaczy: filozofia transcendentalna.
   • Jest to filozofia, która poszukuje warunków, które muszą być spełnione, aby coś, co jest uznane za prawdziwe, miało „legitymację” istnienia.
   • W tym przypadku Kant pyta: jakie muszą być sądy, jeżeli wiedza nie jest pozorna? Co musi być prawdą o nauce, jeżeli nie jest złudzeniem, że daje ona nową i pewną wiedzę?
   • To jest działanie transcendentalne.
  • Kant zadaje więc kolejne pytanie – powtarza działanie metodą transcendentalną:
  • Co musi być spełnione, żeby takie sądy można było tworzyć?
  • Co musi być prawdą o nas, którzy tę wiedzę budujemy?
  • Trzeba wyjaśnić, skąd bierze się syntetyczność i aprioryczność tych sądów.
   • Jest to pytanie o ludzki umysł: jaką konstrukcję powinien mieć ludzki umysł, żeby to było prawdą?
  • Hipotezę o sądach syntetycznych a priori jako tych umożliwiających istnienie nauki wyjaśniamy poprzez podanie kolejnej hipotezy o warunkach, jakie spełniać powinien ludzki umysł, aby takie sądy były możliwe.
  • Kant proponuje następującą odpowiedź:
   • Źródłem poszerzania wiedzy jest doświadczenie.
   • Źródłem pewności jest świadomość, że dane pochodzące z doświadczenia są porządkowane w sposób właściwy umysłowi.
   • Czyli wiedza to dane pochodzące z doświadczenia porządkowane w sposób właściwy umysłowi ludzkiemu.
  • Aby więc odróżnić wiedzę od prostego agregatu wrażeń musimy założyć, że wiedza to wrażenia uporządkowane.
  • I teza Kanta polega w takim razie na tym:
   • Tym, co porządkuje wiedzę jest umysł, a nie świat.
  • Jak on to jednak robi?

W tym momencie narysował na tablicy coś, co, w zależności od sposobu, w jaki się na to patrzy, przypomina raz to zająca, raz to kaczkę.

   • Dlaczego raz widzimy kaczkę, a raz zająca? Dlaczego nie widzimy ich naraz?
   • Bo się spodziewamy, nastawiamy się.
  • Czyli:
   • Nasz mózg te same dane wrażeniowe porządkuje raz tak, raz tak.
   • Nauka składa się z sądów syntetycznych a priori:
    • Wrażenia dostarczają materiału.
    • Umysł, porządkując, pewności.
   • Umysł dostarcza pewnych oczekiwań, które determinują to, co widzimy.
    • Jednak w przeciwieństwie do zwykłych oczekiwań, nie są dowolne.
   • Wiedza jest więc produktem doświadczenia i porządkowej działalności umysłu.
  • Kant opisuje tę porządkującą działalność umysłu na różnych etapach:
   • Porządkowanie czasowo – przestrzenne.
    • W teorii Kanta te dwa sposoby porządkowania wrażeń to porządkowanie:
     • W relacji „po”.
     • W relacji „obok”.
    • Czyli czas i przestrzeń nie są własnościami świata, rzeczy, a istnieją jedynie w umyśle podmiotu obserwującego – są własnościami umysłu.
    • Są własnościami obrazu świata, wymuszonymi przez naturę naszego umysłu.
    • Świat sam w sobie nie odbywa się w żadnym czasie.
    • Świat jawi nam się w czasie.
    • Aby to udowodnić, Kant proponuje eksperymenty myślowe:
     • Można wyobrazić sobie pustą przestrzeń.
     • Ale nie da się wyobrazić jakąś rzecz bez przestrzeni, nie umieszczoną w żadnej przestrzeni.
      • Musi gdzieś być.
     • Jeżeli mamy coś sobie wyobrazić, to musi to być „gdzieś”.
     • To oznacza, że przestrzeń jest konieczna, z punktu widzenia naszych możliwości poznawczych, do tego, żeby coś poznawać.
    • Kant podaje podobne argumenty w odniesieniu do czasu.
   • Kant twierdzi, że przestrzeń i czas są formami zmysłowości, w które te wrażenia są wkładane.
    • W ten sposób ta niezróżnicowana magma wrażeń nabiera kształtu.
     • W ten sposób jedne wrażenia przychodzą po innych, jedne są obok drugich.
   • Drugim etapem jest kształtowanie tych, uporządkowanych już w relacjach „po” i „obok”, wrażeń, w przedmioty.
    • Skąd bowiem wiemy, że ktoś, kto ma bluzkę w różnych kolorach, to jedna osoba, a nie kilka?
    • Skąd wiemy, że jedno zdarzenie jest przyczyną innego?
   • Za to, zdaniem Kanta, odpowiedzialne są kategorie intelektu.
    • Są to reguły porządkowania wrażeń, wcześniej uporządkowanych już czasowo i przestrzennie.
    • Reguły te dotyczą przyczynowości, ilości, itp.
   • Czyli, dzięki działalności tych kategorii intelektu otrzymujemy już nie, tak jak po pierwszym etapie porządkowania, wrażenia uporządkowane czasowo i przestrzennie, a ZDARZENIA, OBIEKTY, PRZEDMIOTY.
   • Wtedy dowiadujemy się, że te dwie plamy obok siebie (działalność pierwszego filtra) to jeden przedmiot (działalność drugiego).
  • Czyli można sobie wyobrazić umysł jako zestaw filtrów.
   • Filtrów tych nie można obejść.
    • Wszystko, co do naszego umysłu z zewnątrz dociera, jest uporządkowane przez filtry.
    • Więc ta wiedza musi być pewna.
  • Należy więc odróżnić:
   • Nasz obraz świata.
   • Świat sam w sobie, taki, jakim jest.
  • Nasze wyobrażenia o świecie zależą od naszych zdolności poznawczych.
   • Nigdy nie widzimy świata samego w sobie.
   • Widzimy tylko świat zjawisk – rzeczy takich, jakie nam się jawią.
  • Kant o matmie:
   • Matma ma dwa działy:
    • Arytmetykę.
     • Opisuje ona …czas.
    • Geometrię.
     • Opisuje przestrzeń, czyli …nasz umysł.
   • Stąd matma jest to nauka, opisująca formy naszej zmysłowości: przestrzeń i czas.
  • Fizyka z kolei opisuje kategorie intelektu.
  • Wracając więc do pierwszego wykładu i obiektywizmu:
   • Nie wiadomo, co to jest świat sam w sobie, obiektywny.
   • Nauki przyrodnicze opisują świat przez pryzmat naszego umysłu.
  • Kant opisuje też inne pojęcia, jak dusza czy Bóg.
   • Duszy czy Boga nigdy nie zobaczymy, nigdy nie poznamy, bo leżą poza granicami naszego oglądu.
   • Istnieją na zewnątrz, poza czasem i przestrzenią.
  • Świat sam w sobie leży poza naszym zasięgiem, nie wiemy nawet, jaki sens temu pojęciu nadać.
  • Nauka może zajmować się badaniem umysłu i świata przez ten umysł konstytuowanego, a nie świata samego w sobie.
  • Należy więc to, co leży poza umysłem z nauki wywalić.
   • Czyli Boga też.
   • To jest inna wersja teorii, że Bóg jest nie z tego świata.
  • Kant w ten sposób zwalcza metafizykę jako przedmiot poznania, i postuluje, by pozostawić ją innym rodzajom refleksji.

POSTAWY FILOZOFICZNE:

  • Empiryzm:
   • Idea, iż podstawą wiedzy jest doświadczenie.
   • Można w ramach empiryzmu wyróżnić dwa prądy:
    • Empiryzm genetyczny.
     • Źródłem, przyczyną wiedzy jest doświadczenie.
    • Empiryzm metodologiczny.
     • Doświadczenie jest metodą sprawdzania przekonań.
     • Nie mówi, skąd biorą się nasze pomysły na temat świata.
     • Ale w jaki sposób się sprawdza ich trafność.


  • Mówienie, że z jednej strony są materialiści, a z drugiej – idealiści, jest błędem kategorialnym.
   • Idealizm jest pojęciem z zakresu teorii poznania.
    • Mówi, jaką naturę ma nasza wiedza.
   • Materializm jest pojęciem z zakresu teorii bytu.
    • Mówi, jaką naturę ma świat.
  • Materializm:
   • Uznaje, że świat ma naturę materialną.
   • Nie uznaje istnienia bytów innych, niż doświadczalne.
   • Przeciwieństwem materializmu jest spirytualizm
  • Spirytualizm:
   • Uznaje, że świat ma strukturę duchową.


  • Idealizm:
   • Opiera się na przekonaniu, że wiedza ma charakter wyobrażeniowy.
   • Przedmiotem wiedzy są obiekty nie oglądalne.
   • Wiedza jest obrazem innej sfery niż tej, której doświadczamy.
   • Przeciwieństwem idealizmu jest realizm.
  • Realizm:
   • Przedmiotem wiedzy są przedmioty oglądane, przedmioty doświadczenia.
   • Nasza wiedza jest obrazem świata, który widzimy.


  • Są to skrajności:
   • W podziale materializm / spirytualizm możliwy jest kompromis.
   • Tym rozwiązaniem jest dualizm: twierdzenie, iż świat ma strukturę i materialną, i duchową.
   • Ale dualizm ma kilka słabych punktów: głównie są problemy powiązania świata duchowego z materialnym – jak duchowość wpływa na materię, i odwrotnie (problem relacji między umysłem a ciałem).

Części cyklu:


Udostępnij znajomym:

dodaj na Facebook prześlij przez Messenger dodaj na Twitter dodaj na LinkedIn

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Media lokalne - warsztat i etyka

Bartłomiej Dwornik
Każdego dnia dziennikarz staje przed dylematem - opisać coś czy też pominąć. W którym miejscu kończy się informacja a zaczyna naruszanie prywatności?

Dziennikarstwo mobilne to już teraźniejszość

infoWire.pl
Do kręcenia smartfonami przekonują się dziennikarze, telewizje, firmy świadczące usługi wideo, a nawet filmowcy z Hollywoodu, nie wspominając już o wideoblogerach. Mówimy już nawet o nowej odmianie dziennikarstwa – dziennikarstwie mobilnym (angielskie mobile journalism, w skrócie MOJO).

Jak zdać na dziennikarstwo. Prawo autorskie

© by Dawid Federowicz & Oficyna Studencka CEZAR
Co się zdaje na wstępnym, gdzie można studiować i na czym dziennikarstwo w ogóle polega.

Prawda w mediach. Rzecz o czystości dyskursu publicznego

Wojciech Warecki, Marek Warecki
Dziennikarze niby stugłowy Sokrates mają odgrywać prawdę choć sami znajdują się w polu oddziaływania wielu sił, z których często nie do końca zdają sobie sprawę.

Sztuka robienia wywiadu twarzą w twarz

Patrycja Kierzkowska
Jedna z najtrudniejszych form wywiadu i wydaje mi się, że nieco zanikająca. Starą, dobrą szkołę widać teraz chyba już tylko w tygodnikach politycznych albo Dużym Formacie Gazety Wyborczej.

Afganistan. Konflikty wojenne w mediach - aktywizacja mediów

Agnieszka Osińska
Konflikty wojenne, w praktyce dziennikarskiej nazywane "krytycznymi" lub "gorącymi momentami" są w naszych czasach przedmiotem dużego zainteresowania i zaangażowania mediów. Aktywizacja mediów w sytuacjach kryzysowych. Reakcje Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej i Trybuny na wybuch konfliktu afgańskiego.

Sposoby na dobry tekst na stronę internetową

Marta Bober
Nie ma tutaj miejsca na przypadkowość, mdłe hasła i nic nie wnoszące zdania. Dobry tekst na stronę internetową zawiera odpowiednie frazy, jednak są one wplecione w tekst subtelnie. Niezależnie od tego, czy planujemy treści na stronę główną czy też podstrony, uciekajmy od zdań pisanych "pod roboty".

więcej w dziale: Warsztat reportera

dołącz do nas

Facebook LinkedIn X Twitter Google RSS

praca w mediach

Wydawca, influencer
Whitepress Dziennikarz
oferty mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich Więcej

reklama

rectangle Broń.pl
Dwornik.pl • szkolenia • warsztaty • marketing internetowy

zarabiaj

Zarabiaj przez internet

więcej ofertReporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o24