menu szukaj
tygodnik internetowy ISSN 2544-5839
nowe artykuły w każdy poniedziałek
tytuł monitorowany przez IMM i PSMM
zamknij
Dwornik.pl • szkolenia • warsztaty • marketing internetowy

7.08.2006 Historia mediów

Historia prasy polskiej - lata 1831-1914

Krzysztof Dowgird

Zawsze w sytuacjach zrywów narodowych prasa zaczynała wychodzić poza cenzurą. Wykłady Magisterskiego Zaocznego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Prasa powstania listopadowego


 • Zawsze w takich sytuacjach prasa zaczyna wychodzić poza cenzurą.
 • Tak się też stało 30. listopada 1830 r., a trwało do kapitulacji Warszawy we wrześniu 1831 r.
 • Mimo wolnej prasy istniały urzędy cenzury, które nie działały,ale czekały na swój czas.
 • Już w pierwszych miesiącach wojskowi stwierdzili, że prasa zbyt surowo ocenia ich działania.
   `
  • I chcieli powrotu do cenzury.
  • Ale 11. grudnia 1830 Rząd Tymczasowy wydał decyzję o likwidacji urzędu cenzury.

 • Rzecznikami wolności prasy byli liberałowie, a przede wszystkim Partia Kaliska Liberałów.

  • Ugrupowanie najbardziej radykalne.
  • Na czele bracia Wincenty i Bonawentura Niemojowscy.

 • Po wybuchu powstania Bruno Kiciński przeszedł metamorfozę - z liberała przeistoczył się w przeciwnika i zaczął nawoływać do podjęcia rozmów z Rosją.
 • Cechą charakterystyczną tego czasu było pojawienie się prasy w miastach, w których jeszcze jej nie było.

  • Kalisz.
  • Radom.
  • Lublin.
  • Suwałki

 • Dziennik "Polak Sumienny".

  • Dziennik powstańczy.
  • Postawa zachowawcza - optujący za porozumieniu się z Rosją.
  • Redaktor naczelny: Bruno Kiciński.

 • Dziennik "Kurier Polski".

  • Liberalny.
  • Związany z Partią Kaliskich Liberałów braci Niemojowskich.

 • Pismo "Nowa Polska".

  • Nawoływało do "walki aż do końca, do zwycięstwa".
  • Powstało w styczniu 1931 r.
  • Założycielem był brat Maurycego, Bazyli Mochnacki + grupa dziennikarzy z "Kuriera Polskiego".
  • Maurycy pisał tam publicystykę, która powstrzymywała skutecznie przed rozpoczęciem rozmów kapitulacyjnych z Rosją.
  • Pismo to zainicjowało akcję, która skończyła się upadkiem dynastii Romanowów.

   • Ten akt detronizacji przyczynił się do tego, iż władze rosyjskie zniechęciły się do układania z Polakami.

 • Akcje propagandowe w krajach Europy Zachodniej.

  • Były to wydawnictwa w językach obcych przygotowywane przez wydział dyplomatyczny Rady Najwyższej Narodowej, czyli MSZ Rządu Powstańczego.
  • Były to:

   • "Dziennik Warszawski" po niemiecku.
   • "Echo Polski" po francusku.

 • Kiedy sytuacja militarna zaczęła się pogarszać, cała prasa, nawet zachowawcza, zaczęła krytykować działania dowódców wojskowych.

  • W jednym z pism ukazał się krytyczny text o generale Skrzyneckim,
  • Odpowiedzią był atak oficerów uzbrojonych w kije na tę właśnie redakcję.
  • Skrzynecki powiedział: "Tam, gdzie jest wolność prasy, powinna być wolność kija."

 • W marcu 1831 Bruno Kiciński demonstracyjnie rezygnuje z funkcji redaktora naczelnego "Polaka Sumiennego".

  • Pismo się radykalizuje i staje się sojusznikiem "Nowej Polski".
  • Redakcję przejmuje Felix Saniecki.

 • Zwolennicy rokowań i zakończenia powstania zakładają więc swoje nowe pismo, "Zjednoczenie".

  • Kwiecień 1831.

 • We wrześniu 1831 r., po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Warszawy, kończy się powstańczy epizod prasy warszawskiej.

Prasa polska w latach 1831 - 1863


 • Po powstaniu listopadowym utrzymuje się przewaga ilościowa wydawana na terenie Królestwa Polskiego (185 na 475).

  • 130 w zaborze pruskim.
  • 160 w austriackim.

 • Także w aspekcie merytorycznym.
 • Cechy prasy wydawanej na terenie Królestwa Polskiego i Litwy:

  • Efemeryczność.

   • Na 185 jedynie 7 tytułów przetrwało cały okres międzypowstaniowy.
   • 50 % ukazywało się ponad dwa lata.

  • Szybki rozwój:

   • Przynajmniej do 1843 r., kiedy zaostrzono represje.
   • 1843 - 1855: regres.
   • Po 1855 (po wojnie krymskiej) ponowny wzrost, spowodowany mniejszymi represjami

  • Prasa informacyjna:

   • W 1832 na rynku pozostały 3 tytuły:

    • "Gazeta Warszawska" Antoniego Lesznowskiego.
    • "Kurier Warszawski".
    • Konserwatywny "Dziennik Powszechny".

   • Obniżył się poziom tej prasy:

    • Była cenzura dwustopniowa:

     • Prewencyjna.
     • Represyjna.

   • Zaczyna uciekać od tematyki politycznej i ideologicznej.

    • Przypomina suche biuletyny informacyjnych.

   • Treść:

    • Wiadomości krajowe, redagowane w stylu oficjalnych raportów.
    • Wiadomości zagraniczne, przedrukowywane z konserwatywnych dzienników zachodnioeuropejskich.
    • Dużo miejsca zabierały:

     • Kronika towarzyska.
     • Wiadomości giełdowe.
     • Ogłoszenia.

   • Pod kątem estetycznym - cienko, mimo, że na zachodzie wszystko szło do przodu.

    • Na zachodzie swoje reformy wprowadzał wtedy (1835) Emil de Girardin.

 • Jako nową inicjatywę należy wymienić pojawienie się w Krakowie, w 1848 r. dziennika "Czas".

  • Był to zwiastun w układzie dziennika informacyjnego.
  • Organ konserwatystów krakowskich - stańczyków.
  • Wzorował się na brytyjskim "Timesie".
 • Cenzura rosyjska wprowadziła "zapisy".

  • Były to tematy, zestawienia, które nie mogły być poruszane i rozwijane.
  • Były to także konkretne zwroty ("Opiekuńczy Rząd drzewek pomarańczowych").

 • W latach 50. XIX w. prasa polska zmieniła całkowicie swoje oblicze.
 • W marcu 1851 r., po 16 latach od reform Emila de Girardin, ukazuje się "Dziennik Warszawski".

  • Redaktor naczelny: Henryk Drzewuski, prekursor gawędy jako gatunku publicystycznego.

   • Był zwolennikiem utrzymania politycznego status quo.
   • Otrzymał kasę na to pismo od Namiestnika Królestwa Polskiego.
   • Ta inicjatywa, z pozoru prywatna, miała służyć propagowaniu działalności Namiestnika i Rządu Królestwa Polskiego.
   • Ze względu na niejasne powiązania redaktora, znani dziennikarze odmawiali mu współpracy.
   • Jedyną znaczącą postacią był początkowo August Wilkoński, a później Julian Bartoszewicz, Konstanty Waligórski, Wacław Szymanowski.
  • Układ:

   • Czterokolumnowy.
   • Numer otwierał artykuł wstępny.
   • Potem - zestawienia najważniejszych wiadomości.
   • Na podwale - rubryka felietonowa, która była jednocześnie rubryką recenzji teatralnej.

  • Ta pozycja rozpoczęła łańcuch radykalnych zmian w prasie.

 • Zmienia się w tym czasie pogląd na prasę - wydawcy patrzą na nią, jak na towar.

  • Rzewuski rozpoczyna walkę konkurencyjną.

 • Na konkurencyjne wyzwanie Rzewuskiego reaguje pierwszy Antoni Lesznowski, wydawca "Gazety Warszawskiej"

  • Zmienia układ gazety.
  • Ale poszerza też dział literacki i społeczny.
  • Wprowadza stałe honoraria dla swoich publicystów, co oznacza wykrystalizowanie się zawodu dziennikarskiego.

   • Pozwala to na ściągnięcie dobrych autorów.

 • Od tego momentu zaczyna się różnicowanie statusu dziennikarza, wynikające z powodzenia u czytelników.
 • Po roku 1850 na łamy dzienników wkracza literatura.

  • Jest to spowodowane zarówno zapotrzebowaniem ze strony czytelników, jak i chęcią wypromowania literatury, która najpierw właśnie zaistniała w prasie, później w formie książkowej.
  • Formy:

   • Powieść odcinkowa.

    • Kraszewski.
    • Prus.
    • Orzeszkowa.
    • Sienkiewicz.

   • Nowela i opowiadanie.

  • Sprzyjało to wzrostom nakładów.
  • Zjawisko nie tylko polskie, ale także europejskie.

 • W końcu lat 50. rozpoczyna się era magazynów ilustrowanych.

  • "Tygodnik Ilustrowany".

   • 1859 r.
   • Dominowała publicystyka i literatura.
   • Bogato ilustrowany, ale nie fotografiami, a rycinami.
   • Tematyka podróżnicza, społeczna, literacka, historyczna.
   • Zrobi furorę (8000 egzemplarzy).

  • "Tygodnik Mód i Powieści".

   • 1862 r.
   • Inspirowany "Tygodnikiem Ilustrowanym".
   • Dla pań.

  • "Wędrowiec".

   • 1863 r.

 • Prasę wydawaną w Królestwie można podzielić na:

  • Tajną.
  • Jawną.

 • Prasa tajna to:

  • Wyraz polaryzacji światopoglądowej wśród elity intelektualnej.
  • Zjawisko niespotykane w krajach europejskich.

 • W latach 1861 - 64 wychodzi w drugim obiegu ponad 300 tytułów prasowych.
 • Cechy:

  • Nie cenzurowana.
  • Małe formaty.
  • Niewielka objętość.
  • Tematyka polityczna, patriotyczna, powstańcza.

 • Kulminacja: maj - sierpień 1863 r.

  • Wtedy trwały najbardziej intensywne walki między powstańcami a wojskami rosyjskimi.
  • Było to ponad 50 % tytułów.

 • "Strażnica"

  • Pierwsze pismo tajne: 1 września 1861 r.
  • Poglądy centrowe tzw. Grupy Sybiraków.
  • Redaktor naczelny: Agaton Giller.

   • Propagator solidaryzmu społecznego.
   • Przeciwnik najbardziej radykalnych grup powstańczych.

 • "Pobudka"

  • W październiku 1861 r. powstał w Warszawie tzw. Komitet Miejski.
  • Reprezentacja polityczna Stronnictwa Czerwonych.
  • 1 listopada 1861 r. Komitet Miejski wydał "Pobudkę"

   • Najbardziej radykalne pismo powstania styczniowego.
   • Żądała powołania tajnego Rządu Narodowego.
   • Nawoływała do walki zbrojnej.

 • Odbiór:

  • Prasa tajna była postrzegana przez społeczeństwo jako coś atrakcyjnego, ale niezbyt poważnego.
  • Nie wszyscy popierali ideę powstania zbrojnego.
  • Policja też się tą prasą specjalnie nie przejmowała.

 • 2 maja 1863 r. zabito Miniszewskiego, publicystę "Dziennika Powszechnego".

  • Było to pierwsze zabójstwo dziennikarza na tle politycznym, wymierzone w przeciwnika idei powstania.

 • Po stłumieniu powstania styczniowego władze carskie uruchomiły represje wobec dziennikarzy zaangażowanych w działalność powstańczą.

  • Osoby te umieszczono na liście i zabroniono im obejmować funkcji redaktorskich w prasie Królestwa i Litwy, a także rosyjskiej.
  • Powrócono do dwustopniowej cenzury prasy.

   • Na szczeblu najniższym istniał Warszawski Komitet Cenzury.
   • W miastach gubernialnych funkcje cenzorskie pełnił albo gubernator, albo jego zastępca.
   • Nad tym wszystkim był Zarząd Prasy ..., jako instytucja odwoławcza.
   • A nad nimi: Minister Spraw Wewnętrznych Cesarstwa.

  • Ogromnie to skomplikowało proces wydawania prasy i zakładania pism.

   • Struktura ta była bardzo skorumpowana.

Sytuacja prasy po powstaniu styczniowym


 • Zachowano dotychczasowe pisma informacyjne, magazyny.

  • W latach 1864 - 70 nastąpił okres stagnacji, spowodowany represjami.

 • Upadający "Kurier Warszawski" w wyniku zmiany stał się czołowym pismem informacyjnym wydawanym na obszarze ziem polskich.

  • Reformatorem był Wacław Szymanowski, działacz powstańczy.
  • I nie mógł stać się redaktorem odpowiedzialnym, a to mu było potrzebne do przeprowadzenia reform.
  • Przez 8 lat, do 1876 r. walczył o to, aż mu się udało.
  • Ale już w trakcie reformował pismo etapami:

   • Zatrudnił:

    • Bolesława Prusa (kronika tygodniowa: felieton/reportaż).
    • Wiktora Gomulickiego (reportaże, literatura).
    • Feliksa Fryze (kolumna ciekawostek).

  • W 1880 r. Szymanowski, jako pierwszy, stworzył ekipę stałych zagranicznych korespondentów.
  • Podpisał umowy z zagranicznymi agencjami zagranicznymi.
  • W 1883 r. "KW" przechodzi na dwa wydania: poranne i popołudniowe.
  • Szymanowski wprowadza nowoczesny sprzęt: gilotyny i maszynę pospieszną (rotacyjną).
  • Jako pierwszy wprowadził harmonogram działania redakcji - bardzo precyzyjnie przestrzegany do 1939!
  • Był to pierwszy dziennik, który docierał na obszar całej byłej RP.

 • "Kurier Poranny".

  • Rywal "Kuriera Warszawskiego" w zakresie informacji.
  • Od 1877 r.
  • Redaktor naczelny: Feliks Fryze.
  • Była to gazeta "do śniadania", dostępna w sklepach i kawiarniach.

   • Wychodziła o 9:00, trzy godziny wcześniej, niż "Kurier Warszawski".

  • Więcej ciekawostek niż informacji poważnych; bazował na sensacji.
  • Nakład: 5000 egz.

 • "Kurier Codzienny"

  • Istniał wtedy zapis, iż prasa nie powinna się ukazywać w niedziele oraz święta religijne i państwowe.

   • Przepis nie wytrzymał pod naporem rynku, i go zmieniono.

  • Tę lukę wykorzystał "Kurier Codzienny", który był wydawany 7 razy w tygodniu.
  • Najwięcej informacji przynosił właśnie w niedzielę.
  • Redaktor naczelny: Karol Kursz.
  • Nakład: 5000 egz.

 • Oprócz kurierów, bazujących na sensacji, ukazywały się też dzienniki poważne, dzienniki opinii.
 • "Gazeta Polska".

  • Konserwatywna, zachowawcza, lojalna wobec władz.
  • Jednym z publicystów był Józef Ignacy Kraszewski, a także Bolek Prus.

 • "Słowo".

  • Redaktor naczelny: Henryk Sienkiewicz.
  • Publikował "Trylogię"
  • Osiągnął 10 000 stałych prenumeratorów.

 • Po powstaniu styczniowym pojawiła się w Warszawie prasa pozytywistyczna, oraz tygodniki.
 • "Przegląd Tygodniowy".

  • Wychodził od 1866 r.
  • Redaktor: Aleksander Świętochowski.
  • Był to manifest pozytywistów.
  • Tam ukazał się tekst "Wy i My", rozliczający się z romantykami.
  • Zdominowany przez publicystykę Świętochowskiego.

 • "Prawda".

  • Od 1881 r.
  • Też Alex Świętochowski.

 • Prasa Ilustrowana:
 • "Kłosy"

  • Od 1865 r.

 • "Bluszcz"

  • Też od 1865 r.
  • Dla Kobiet.

 • Pierwsze periodyki partyjne.

  • Opóźnienie w stosunku do Europy:

   • W zaborze rosyjskim działalność polityczna była zabroniona.
   • W zaborze pruskim było trudno, ale dawało radę.
   • W austriackim działalność była legalna i tam najwcześniej powstała taka prasa.

 • Na terenie Galicji powstała prasa narodowa / endecka.
 • "Przegląd wszechpolski".

  • Od 1895 r. przez Romana Dmowskiego.
  • Publikowało najważniejsze teksty programowe.

 • "Polak".
 • W Galicji powstała też prasa ruchu ludowego.

  • Powstała ona z inicjatywy księdza Stanisława Stojałowskiego, ale nie była to prasa ściśle partyjna.

 • "Przyjaciel ludu"

  • Wydawany przez Marię i Bolesława Wysołków (?)
  • Od 1889 r. we Lwowie.
  • Publicyści tego pisma aktywnie organizowali ruch ludowy, co doprowadziło do powstania w 1913 r. partii chłopskiej PSL "Piast".
  • Wtedy też ukazało się pismo "Piast".

 • W Galicji narodziła się prasa socjalistyczna.
 • "Praca"

  • Od 1879 r. przez Józefa Daniluka (?) we Lwowie.
  • Poruszało kwestie socjalne.

 • "Naprzód"

  • Organ socjaldemokracji galicyjskiej.
  • Redakcja: Ignacy Krasiński.
  • W 1900 "Naprzód" stał się pierwszym polskim dziennikiem socjalistycznym

 • W zaborze pruskim pojawiła się legalna prasa chadecka.

  • Głównie na Śląsku.
  • Przy udziale kleru - ksiądz Stanisław Adamski

 • W zaborze pruskim od 1891 r. ukazuje się legalna prasa socjalistyczna, odnosząca się do socjaldemokracji niemieckiej (SPD), której polskie komórki socjalistyczne były częścią.
 • "Gazeta Robotnicza"

  • Od 1892 r. w Katowicach.

 • W zaborze rosyjskim działalność polityczna była zakazana.

  • W konspiracji działali socjaliści.
  • Partia Socjalistyczna Zaboru Rosyjskiego powstała w 1893 r.

 • "Robotnik"

  • Wydany w czerwcu 1894 przez Józefa Piłsudskiego.

 • Na terenie zaboru rosyjskiego wielką rolę odegrała prasa emigracyjna, wydawana w:

  • Londynie.
  • Paryżu.
  • Genewie.

Pozostałe części cyklu Historia prasy polskiej:


Udostępnij znajomym:

dodaj na Facebook prześlij przez Messenger dodaj na Twitter dodaj na LinkedIn


PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Czwarta władza w Ameryce: Piszę, więc jestem...

Urszula Sienkiewicz
Prasa w Stanach Zjednoczonych ma jeszcze jedną ciekawą niszę, której nie można pominąć. Magazyny: tygodniki i miesięczniki dla pasjonatów. Artykuł pochodzi ze strony SAGA Foundation.

Cenzura w PRL

Romuald Rzeszutko
Problem cenzury nie dotyczy ściśle tylko okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jednak prawdziwe złote czasy dla cenzury nadeszły wraz z końcem II wojny światowej.

People. Historia magazynu skupionego na ludziach, nie na problemach

Małgorzata Dwornik
Pierwszy numer ukazał się 4 marca 1974 roku. Na kolorowej okładce gościła rozpoczynająca karierę Mia Farrow, a przez pierwsze miesiące redakcja eksperymentowała z kolorami okładki i układem tytułów, aby sprawdzić najlepszy wariant dla oka. Znakiem rozpoznawczym People są do dziś rankingi celebrytów. I tytuł najbardziej poczytnego magazynu w USA.

Historia Super Expressu

Media Express
W 1990 roku pracownicy "Expressu Wieczornego" założyli spółdzielnię dziennikarską, aby przejąć tytuł. W październiku 1990 wydawali poranną wersję dziennika - "Express".

Ernie Pyle. Jak dziennikarz wędrowny został bohaterem narodowym

Małgorzata Dwornik
- Męczę się w oczekiwaniu na spotkanie z ludźmi z obawy, że mnie nie polubią - mawiał Ernest Taylor "Ernie" Pyle. A ludzie go lubili. Wręcz kochali. I porównywali do Marka Twaina za jego wyjątkowe relacje z podróży po Ameryce, potem z wojny na trzech kontynentach. Laureat Pulitzera zginął w 1944 roku w miejscu pracy. Na froncie.

The Economist. Historia pionierów dziennikarstwa danych

Małgorzata Dwornik
Już w pierwszym numerze z 2 września 1843 roku, na siedmiu z szesnastu stron widniały tabele i zestawy danych. Znakiem rozpoznawczym jest brak nazwisk autorów przy artykułach. To hołd dla tradycji, wprowadzonej przez założyciela, Jamesa Wilsona. Po 178 latach na rynku może się pochwalić 5 milionami czytelników na całym świecie.

DELFI. Historia bałtyckiego portalu informacyjnego

Małgorzata Dwornik
Nazwę zawdzięcza bajce dla dzieci. Na szeroką skalę wypromował komentowanie artykułów w internecie. Powstał w Estonii, ale szybko zagościł w pozostałych krajach bałtyckich. Również w Polsce. Oto historia portalu Delfi. Pioniera mediów internetowych nad Bałtykiem.

więcej w dziale: Historia mediów

dołącz do nas

Facebook Twitter Google+ LinkedIn RSS

reklama

WhitePress - zarabiaj na swojej stronie
Dwornik.pl • szkolenia • warsztaty • marketing internetowyzarabiaj

Zarabiaj przez internet

więcej ofertReporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o22