menu szukaj
tygodnik internetowy ISSN 2544-5839
nowe artykuły w każdy poniedziałek
tytuł monitorowany przez IMM i PSMM
zamknij
REKLAMAbanner Electro

11.09.2003 Rynek medialny

Zagraniczne systemy prasowe

Krzysztof Dowgird

Charakterystyka systemu medialnego Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Rosji. Cechy charakterystyczne, proces koncentracji, formy własności mediów, liberalna doktryna prasowa, media elektroniczne i tendencje rozwoju oraz źródła informacji.

Cechy charakterystyczne


 • Zasięg mediów:

  • W większości tych krajów, a ostatnio także w Rosji media mają charakter lokalny, czasami ponadregionalny...
  • Tytułów ogólnokrajowych jest niewiele.

   • Dzienniki:

    • USA:

     • Wall Street Journal (Dow Jones Company).

      • Ekonomiczny.
      • 2 mln egz. = 1. miejsce w USA.
     • USA Today (Gannet).

      • Bulwarówa.
     • New York Times (NYT Company, własność rodziny Ochs-Sulzberger).

      • Od kilku lat reklamuje się jako ogólnokrajowy, głównie ze względu na wagę publicystyki, ale do każdego miasta nie dociera.
      • Przeciwieństwo żółtej prasy - wychodzi z założenia, że należy nie tylko informować, ale przede wszystkim tłumaczyć.
      • Bardzo prestiżowa, ale nie obiektywna - na I miejscu stawiała zawsze stosunki USA - Rosja, dlatego była przeciwna przyjęciu Polski do NATO.
    • Wielka Brytania:

     • Financial Times (Pearson).

      • Bardzo poważny, problematyka gospodarcza.
      • Wprowadzono nawet amerykańską wersję pisma.
     • Times (Rupert Murdoch News Corporation).

      • Konserwatywny.
      • Podupada tematycznie.
     • Guardian (Guardian Newspapers rodziny Scott).

      • Liberalno - lewicowy.
     • Independent (Newspaper Publishing) - 200 tys. egz.

      • Umiarkowanie konserwatywny, traci na znaczeniu.
     • Daily Telegraph (C.Black).

      • Konserwatywny.
     • I bulwarówki:

      • Daily Mirror / Sunday Mirror (Mirror Group Newspapers).
      • Daily Mail (Associated Newspapers).
      • Sun (Rupert Murdoch News International) - 3,8 mln. egz!.
    • Francja:

     • Le Figaro (Hersant od 1975) - 400 tys. egz.

      • Prawicowy, elitarny.
     • Le Monde (własność przedsiębiorstw zagranicznych, jak np. CLT, właściciel Astry) - 470 tys. egz.

      • Centrowy, dziennikarstwo inwestygacyjne.
      • Najpoważniejszy dziennik francuski.
      • Obiektywny, niezależny.
      • Deficytowy, utrzymywany z dodatków.
     • France-Soir (Hersant) - 170 tys. egz.

      • Bulwarówka.
      Dzienniki we Francji przeżywają kryzys, a tymczasem magazyny triumfują (prasa specjalistyczna).
      3/4 nakładu i tak rozchodzi się w okręgu paryskim - nie ma więc prawdziwie ogólnokrajowych dzienników.
    • Niemcy:

     • Die Welt (Springer) - 240 tys egz.

      • Wizytówka Springera.
      • Jako pierwsza wprowadziła kolor w RFN.
      • Prawicowy.
     • Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) (Fundacja Fazit) - 480 tys. egz.

      • Najlepszy dziennik w RFN.
      • Wymaga wyłączności od swoich dziennikarzy, których werbuje sam spośród wybitnych osobistości życia publicznego.
      • Średnio są to to ludzie ze stopniem doktora, znający średnio 4 języki.
      • Nie drukuje sprostowań - wiarygodność jest jej dewizą.
      • Woli zrezygnować z newsa, żeby sprawdzić jego wiarygodność.
      • Konserwatywna, pro-chadecka.
      • Ma konserwatywną szatę graficzną: czarno - biały druk, często gotyk.
      • Ma ciekawe dodatki, m.in. o literaturze (zamieszczenie recenzji otwiera drzwi do kariery), czy redagowany przez studentów szkół dziennikarskich objętych patronatem Fazit.
      • Fundacja Fazit ma na celu wspieranie rozwoju demokratycznego dziennikarstwa, ku czemu FAZ jest instrumentem, a i wzorem.
      • Fazit mianuje 5 współwydawców, którzy pełnią funkcję redaktora naczelnego, mają po 20% akcji, które mają kupić, bez udziału w zyskach (ale dostają pensję).
     • Suddeutsche Zeitung.

      • Liberalna.
      • Nowoczesna szata graficzna, zamieszcza zdjęcia na pierwszej stronie.
      • Ma swoje punkty kontaktów z czytelnikami w wielu miastach, gdzie czytelnik, za okazaniem aktualnego numeru pisma, mogą za darmo uzyskać konsultację z wybranym specjalistą.
      • Swój I nr złożyła z czcionek z rozebranego składu Mein Kampf Immanuela Kanta.
     • Frankfurter Rundschau Tageszeitung.
     • Handelsblat.

      • Ekonomiczny.
     • Bild (Springer) - 4 mln egz.

      • Bulwarówa.
      • Ma 3 wydania dziennie, i specjalne wydania do Szwajcarii, Austrii, na Majorkę...
      • Bazuje na sensacji, ma horoskop, krzyżówkę.
     • Die Tageszeitung (początkowo koncern Maxwella i rząd NRD, teraz firma Bosch).

      • Powstała w 1989 jako symbol zjednoczenia Niemiec.
      Związkowy charakter państwa, struktura administracyjna i prywatna własność powodują dużą popularność prasy lokalnej.
    • Rosja:

     • Prawda.

      • Kiedyś nr 1.
      • Teraz, własność prywatnej, greckiej firmy Prawda International (!) prawdopodobnie jest finansowana z kasy byłego KPZR.
     • Izwiestia.

      • Od 1917 była numerem 2. w ZSRR.
      • Po uwłaszczeniu jest własnością zespołu redakcyjnego, ale korzysta z dotacji państwowych (w 1995).
     • Zamknięto gazetę Sjewodnia i tygodnik Itogi Władimira Gusińskiego, ale one i tak nie były ogólnokrajowe.
  • Taka sama sytuacja jest wśród mediów elektronicznych.
 • Stopień koncentracji:

  • USA:

   • Gannet (USA Today).
   • Ochs-Sulzberger (New York Times).
   • Washington Post Company (W.P.).
   • Ted Turner (CNN).
   • Rupert Murdoch i jego News Corporation (sieć TV FOX) (USA, Wielka Brytania, Australia, Azja).
   • Time Inc (Time).
   • Niedawna fuzja: America On Line + Warner CNN.
  • Wielka Brytania:

   • Rupert Murdoch News Corporation (oddział na Wielką Brytanię: News International (Times, Sun)).
   • Black (Daily Telegraph).
   • Pearson (The Financial Times, The Economist).
  • Francja:

   • Hersant (Le Figaro, France-Soir).

    • W I poł. 90. miał dużo tytułów polskich dzienników, np. Rzeczpospolita).
   • Havas (Canal+, M6, litertura)

    • 40 krajów, 300 marek.
   • Hachette (Le Point, prasa, RTV, książki).

    • Najstarszy koncern medialny - 1812
    • Część holdingu La Garden.
   Francuskie grupy prasowe reprezentują różne formy własności, co wpływa na różnorodność form prasowych, w odróżnieniu od USA czy Wielkiej Brytanii.
  • Niemcy:

   • Bertelsmann AG (książki, firmy muzyczne, RTL i RTL2, 75% udziałów w wydawnictwie Gruner und Jahr).
   • Alex Springer (Die Welt, Bild).
   • Burda (udziały w koncernie Springera, RTV, własne wydawnictwa z modą, Focus).
   • Henrich Bauer Verlag (Das Neue Blatt, Bravo) (także w Wielkiej Brytanii: Bauer Saauer).
   • Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH.

    • Dopiero 9. miejsce.
    • Wydaje czasopisma fachowe, książki, gazety.
    • Posiada RTL Plus.
   Koncentracja w Niemczech jest najwyższa w całej Europie.
  • Rosja:

   • Państwo chce mieć duży wpływ na media, wywiera więc naciski na prywatnych wydawców.
   • Ludzie nie chcą inwestować w tak niepewny interes, pod ciągłą, choć nielegalną, kuratelą państwa (m. in. pod przykrywką ogłoszeń publicznych).
 • Regulacje prawne:

  • W tych krajach wolność słowa jest gwarantowana konstytucyjnie.

   • Oprócz Wielkiej Brytanii, gdzie nie ma konstytucji, i jest gwarantowana przez tzw. prawo naturalne.

    • W Niemczech jest prawo do bycia informowanym, a w Wielkiej Brytanii nie - zawsze można się zasłonić szeroko zdefiniowaną tajemnicę służbową (wszystko, co nie zostało udostępnione publicznie, jest tajemnicą służbową).
   • W USA jest zawarta w Pierwszej Poprawce 1791.
   • We Francji - w preambule konstytucji.
   • W Niemczech - artykuł 5.
   • W Rosji - 12 albo 60- któryś.

    • A tako rzecze Adamowski (w książce):

     • Podstawą są dwa akty prawne:

      • Radziecka ustawa prasowa z 1990.
      • I prasowa ustawa Federacji Rosyjskiej z 1991, która właściwie jest tylko uzupełnieniem tej pierwszej.
    • Aktualnie Putin likwiduje wszelkie przejawy krytyki jego polityki:

     • Zamknięto pisma Siewodnia i Itogi.
     • Likwidowane są niezależne, małe stacje telewizyjne związane z moskiewską NTW.
     • Kłopoty z wolnością słowa ma nawet redakcja radia Swoboda, finansowanego przez Kongres USA.
     • Można krytykować parlament i ministrów, ale Putin to tabu.
  • W USA i Wielkiej Brytanii źródłem prawa w sprawach dotyczących mediów są precedensy sądowe.

   • Trzeba umieć je wymienić (najważniejsze).
   • W pozostałych krajach: Francji / Niemczech / Rosji są ustawy o prawie prasowym.

    • Są tam też samodzielne ustawy dotyczące mediów elektronicznych.
  • Bez względu na to, czy dotyczy to precedensów, czy ustaw prasowych, regulowane są dwie sprawy:

   • Chroni się tajemnicę państwową i państwo.

    • Najczęściej jest to regulowane oddzielną ustawą czy wyrokiem sądu, zezwalającym na powołanie cenzury w takiej czy innej formie na czas szczególny (wojny).
    • W USA jest tak od I wojny światowej.

     • Wykorzystana dopiero w czasie wojny w Zatoce Perskiej.
    • W Wielkiej Brytanii też od I wojny.

     • W czasie II wojny światowej w częściowej formie (nakaz zamieszczania komunikatów itd.).
    • We Francji możliwe jest powołanie instytucji cenzury, co reguluje ustawa i konstytucja.

     • Prezydent może ustanowić tematy tabu także w stanie wyjątkowym i powołać instytucję cenzury.
     • Jest to najbardziej zaawansowana możliwość ograniczania wolności słowa.
    • W Niemczech, jako jedynym kraju, nie można powołać cenzury nawet w czasie wojny.

     • W całych Niemczech, oprócz Bawarii, istnieje gwarancja tajemnicy źródła informacji.
    • W Rosji można ustanowić cenzurę w czasie stanu wyjątkowego lub wojennego.
   • Chroni się dobra osobiste jednostki.

    • Różnie jest to interpretowane:
    • Najmniejsze ograniczenia w tej kwestii dotyczą USA:

     • Nie wolno zniesławiać.
     • Ale to jedyne, czego nie można.
     • Amerykanie podzielili jednostki na dwie grupy:

      • Publiczne - same są sobie winne, że media będą się nimi interesować. Zwłaszcza politycy, którzy nie mogą wnosić spraw o zniesławienie.
      • Prywatne.
     • Bez względu na to, czy jednostka jest prywatna czy publiczna, musi udowodnić w sądzie, że dziennikarz, zniesławiając, działał w złej wierze.
    • Najbardziej chronione prawa jednostki są we Francji:

     • Nie wolno zniesławiać.
     • Jest tam ustawowo gwarantowane prawo do odpowiedzi.

      • Pozwala pokazać swoje zdanie, wyjaśnić, zrehabilitować się.
      • Redakcja, która zamieszcza tekst o jednostce, musi zamieścić jej odpowiedź (bez ograniczeń).
    • W Wielkiej Brytanii:

     • Istnieje Press Complaints Commission (PCC) - Komisja Zażaleń Prasowych.
     • Dba, by środki przekazu same dbały o etykę swojej działalności, bez ingerencji z zewnątrz, np. rządu.
     • Brak prawnych gwarancji ochrony tajemnicy źródła informacji.
    • Ta francuska odpowiedź jest w innych systemach zastępowana prawem do polemiki (USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Rosja).

     • Najbardziej restrykcyjne jest w krajach mniejszych: Szwajcarii, Austrii, Danii, Belgii, Holandii.
     • W dużych krajach, jak USA, Wielka Bratania czy Niemcy prawo to jest, tylko rzadko przestrzegane przez redakcje.
    • W Rosji istnieje tzw. Izba Sądowa, która jest swego rodzaju rzecznikiem praw nadawców i odbiorców, oraz arbitrem w sprawach, w których media masowe są stroną.
  • Ważą sprawą są ustawy antykartelowe.

   • Ustawy antykartelowe, obowiązując w jednym kraju, ukierunkowują ekspansję kartelu na inne rynki, co sprzyja globalizacji.
   • Ograniczają wolność słowa (w rozumieniu możliwości zakładania instytucji medialnych).
   • Najmniej restrykcyjna jest w USA:

    • Ustawy antykartelowej w odniesieniu do mediów drukowanych w ogóle nie ma.
    • Mediów elektronicznych dotyczy FCC (Federal Comunication Commission).

     • Ma za zadanie pilnować różnorodności stacji.
     • Nie cenzuruje programów, ale pilnuje ich zgodności z obowiązującym prawem.
   • Najbardziej restrykcyjna jest w Wielkiej Brytanii:

    • Stara, wprowadza podział na media drukowane i elektroniczne.
    • Jeden wydawca może bez ograniczeń i zdawania komukolwiek sprawozdania ze swojej działalności wydawać do 0,5 miliona egzemplarzy.
    • Istniej Komisja do spraw TV niezależnej (Independent Television Commission), która może ingerować w działalność programową ITV.
   • W innych krajach jest to wypośrodkowane:
   • We Francji:

    • Jeden wydawca może mieć 20 % udziału w rynku prasy danego typu (a Golka pisze, że 30 %...).
    • Działa tam instytucja CSA (Najwyższa Rada Środków Audiowizualnych), na której chciałaby wzorować się KRRiT.
   • W Niemczech:

    • Jest kontrakt prasowy zakazujący wspierania monopolistów w danej dziedzinie i nakazujący dokładną analizę struktury i udziałów rejestrowanych firm.
    • Pozwolił on zahamować ekspansję koncernu A. Springera.
   • W Rosji:

    • Nie ma takiego problemu.
    • Ale Rosjanie wprowadzili ograniczenie kapitału zagranicznego w finansowaniu mediów elektronicznych - 33 %.
    • W prasie nie ma żadnych ograniczeń.
 • instytucje medialne:

  • Dzienniki (pojawiły się na początku, ale to co).

   • USA:

    • NYT (NYT Company).
    • Washington Post (WP Company).

     • Równie opiniodawczy, jak NYT.
     • Wspólnie z NYT wydaje w Europie "International Herald Tribune", poświęconą problemom międzynarodowym.
    • Christian Science Monitor.

     • Uczciwa, publicystyczna odpowiedź na żółtą prasę.
    • Wall Street Journal (Dow Jones Company).
  • Czasopisma:

   • USA:

    • Time (Time Inc.).

     • Prekursor dziennikarstwa interpretacyjnego.
     • Rozbudowana sieć korespondentów.
     • Tytuł stąd, że czytelnik nie ma czasu na czytanie wielu pisma - musi przeczytać wszystko w pigułce.
     • Jest też przykładem dziennikarstwa odpersonalizowanego, przez co nie jest zbyt lubiany w USA.
     • Dziennikarze przysyłają skondensowane, bezpłciowe raporty, które dopiero w redakcji są "rozpakowywane".
    • Newsweek (WP Company).

     • Podobny do Time`a.
    • US News & World Report (Zukerman).

     • Głównie ekonomia.
   • Wielka Brytania:

    • Economist (Economist Newspapers Ltd + Pearson) - 400 tys egz.

     • Polityczno - gospodarczy.
     • 80% czytelników poza Wielką Brytanią.
    • Spectator.

     • Społeczno - polityczny.
    • Prasa niedzielna, inaczej: prasa siódmego dnia.

     • Produkt brytyjski.
     • W XVII w. uchwalono zakaz pracy w niedzielę.
     • Gazety zrobiły taki myk, że ogłosiły, iż w niedzielę wydają specjalny numer poświęcony Bogu.
     • Zawierał treści religijne, ale i zwykłe informacje.

      • News of the World (R. Murdoch News International).
      • Mail on Sunday.
      • Sunny Mirror.
      • The Observer.
      • The Sunday Times.
    • Ilość tytułów, zwłaszcza specjalistycznych, ciągle rośnie.
    • Oczywiście, jak wszędzie, królują pisma TV.
    • No i w całym kraju króluje prasa londyńska.
   • Francja:Królują przede wszystkim, jak I w innych krajach, magazyny TV.

    • L`Express (Pearson).

     • Po konflikcie algierskim odpolityczniony: informacja przed komentarzem.
    • Le Nouvel Observateur.

     • Wyłonił się z l`Express.
     • Początkowo lewicowy i interpretacyjny, teraz skierowany do biznesmenów, informacyjny.

    • Le Point (Hachette).

     • Prawicowy, przeznaczony dla zwykłych ludzi.
    • Paris-Match (Filipacchi).
   • Niemcy:

    • Die Zeit (wcześniej G & J, teraz został sprzedany) - 470 tys. egz.

     • Bardzo opiniodawczy.
     • Formuła gazety (jak kiedyś Polityka).
    • Der Spiegel - 1 200 tys egz.

     • Przez 50 lat był jedynym magazynem ogólnoinformacyjnym w RFN.
     • Ma ogromnie rozbudowane archiwum, z którego korzysta nawet wywiad niemiecki czy TVP.
     • Dużo zdjęć, ale tekstu więcej.
    • Focus - 870 tys. egz.

     • W 1992 złamał monopol Spiegla.
     • Porusza także tematy błahe,
     • Pismo zdominowane przez obrazki, tabele, zdjęcia.
   • Rosja:

    • Kommiersant.

     • Od 1990.
     • Analityczne pismo o tematyce polityczno - społeczno - gospodarczej.
    • Itogi - już nie istnieje.
  • Media elektroniczne:

   • TV naziemna, która działa mimo rozwoju przekazu satelitarnego:

    • Wielka Brytania:
    • Niemcy:

     • ARD.
     • ZDF.
    • Francja:

     • 1
     • France Television:

      • France 2.
      • France 3.

Proces koncentracji: przyczyny zjawiska, skutki i cechy charakterystyczne w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Rosji


 • Na egzaminie często pada pytanie: Czy koncentracja mediów ma charakter obiektywny czy subiektywny?

  • Odpowiedź: Jest to proces obiektywny, wynikający z przyczyn obiektywnych, i dlatego nigdy się on nie zakończy. Bo jego podstawowym motorem jest postęp techniczny, który powoduje, że trzeba nieustannie inwestować, aby utrzymać się na rynku
  • Na rynku ostają się sami najsilniejsi, którzy rozszerzają swoją działalność na inne media.
 • Przyczyny:

  • Ekonomiczne:

   • Większa szansa złapania dobrego reklamodawcy.
   • Zdolność utrzymania pozycji związana z inwestowaniem w coraz to nowe technologie.
  • Ideologiczne:

   • W krajach kiedyś socjalistycznych była bardzo wysoka koncentracja (monopol).
   • Teraz w takiej zmasowanej formie to nie występuje, ale przyczyny polityczne są nadal obecne:

    • Wielka Brytania:

     • News of the World.

      • Wydawana przez News International R. Murdocha gazeta niedzielna.
      • 4,7 mln. egz.
      • Murdoch bardzo silnie popierał Margaret Tacher, która broniła Murdocha przed działaniami związków zawodowych.
      • Dzięki prasie News International, jak twierdzi Adamowski, konserwatyści przez dłuższy czas sprawowali władzę.
    • Niemcy:

     • Koncern Alexa Springera.

      • Springer po wpadce w działalności politycznej zraził się do tej formy działalności i postanowił bronić społeczeństwa za pomocą mediów.
      • Dlatego ulokował swój koncern w Berlinie Zachodnim i w budynku o odpowiedniej wysokości (żeby było widać zza muru).
    • W każdym kraju są koncerny wydające prasę religijną (we Francji jest największy w Europie taki koncern Bayard - Presse).
    • Francja:

     • Robert Hersant:
    • Włochy:

     • Berlusconi.

      • Zapędy polityczne zmniejsza poszerzenie grona udziałowców w koncernie.
      • Przyczyny ideologiczne to także chęć wpływania na opinię publiczną. Dlatego koncerny kupują też tytuły nierentowne, ale prestiżowe, finansując je z zysków pochodzących ze sprzedaży gazet typu bulwarowego.
 • Skutki:

  • Obrócenie w fikcję podstawowego prawa demokracji, gwarantującego każdemu dostęp do informacji i możliwość wyrażania swoich poglądów (bariera finansowa).
  • Ograniczenie konkurencji w aglomeracjach, w których prasa, radio i TV należą do tego samego koncernu.
  • Następuje upodobnienie się do siebie tych tytułów.
  • Walka potentatów rujnuje instytucje medialne o znacznych tradycjach i wartościach (upadek w 1995 "New York Newsday").
  • Monopol, pozwalający na swobodną manipulację opinią publiczną (groźba niespełniona jeszcze).
  • Zanik różnorodności:

   • Zmniejsza się ilość tytułów i przedsiębiorstw.
   • Wzrastają nakłady.
  • Koncentracja rodzi mechanizmy konkurencyjne, ale niekorzystne:

   • Rozwój komercji.
   • Niski poziom.
   • Zasada służeniu społeczeństwu traci na znaczeniu - liczy się zysk.
  • Regulacje prawne, mające przeciwdziałać koncentracji, mogą spowodować, że zakaz łączenia się pism o słabej kondycji finansowej doprowadzi do ich upadku.
  • Wpływ na środowisko dziennikarzy:

   • Mała wolność zawodowa (interpretacja, dobór tematu...).
   • Mała możliwość zmiany miejsca pracy.
  • Skutki pozytywne:

   • Umożliwia rozwój technologiczny.
   • Gwarantuje lepszą jakość edytorską wydawnictw.
   • Pozwala na zatrudnianie wielkich zespołów dziennikarskich, jak też znanych i drogich dziennikarzy.
   • Gwarantuje wyższy stopień aktualności informacji i różnorodności źródeł (bo tylko bogatego wydawcę stać na własną sieć korespondentów).
   • Rodzi oddolny sprzeciw - inicjatywę stworzenia alternatywnych wydawnictw (w Niemczech GAB - Ogólny Ruch Alternatywny).
 • Cechy:

  • Multimedialność.

   • Cecha charakterystyczna grup wydawniczych od początku lat 90.
   • Kiedyś można było powiedzieć, że np. Burda to wydawca prasy kobiecej.
   • Teraz taka grupa wydawnicza ma wszystko: czasopisma, dzienniki, media elektroniczne.
   • Jest to wynik myślenia ekonomicznego: reklamodawca, w jakiej branży by nie działał, gdy przychodzi do takiego koncernu, wie, że jego oferta zostanie dobrze sprzedana.
   • To ma druzgoczący wpływ dla małych wydawców.
  • Umiędzynarodowienie grup medialnych / wydawniczych.

   • Już nie mają charakteru narodowego:

    • Bertelsmann.
    • Gannet.
   • Trudno powiedzieć, czyich interesów będzie taka grupa broniła (narodowych).
   • Trudno jest z takimi grupami walczyć.

    • Bo ustawy kartelowe ustanawiają państwa, a te grupy funkcjonują ponad państwami.
 • W Rosji w połowie lat 90. nastąpił rozkwit pism lokalnych i małych wydawców właśnie - więc jakby w drugą stronę.
 • Francja:

  • Jako że prywatyzacja mediów rozpoczęła się od 1982, nie powstały tam koncerny na miarę USA czy Wielkiej Brytanii.
  • Koncentracja nie doprowadziła do takiej unifikacji form własności, jak w USA czy Wielkiej Brytanii:

   • Istnieją obok siebie wszystkie możliwe formy własności mediów:

    • Koncerny.
    • Partie (komunistyczna).
    • Organizacje wyznaniowe (Bayard Presse).
    • Samorządy itp.
  • Nie ma samodzielnych, niepowiązanych ze sobą grup medialnych we Francji.
  • Czołówka koncernów:

   • Hachette - Filipacchi - La Garder.
   • Havas.
   • Canal +.
   • TF1.
 • W zależności od tego, jak zostanie sformułowane pytanie, należy przykłady wybrać z jednego kraju lub różnych, jeżeli będzie ogólne.

Formy własności mediów (trzy)


 • Państwowa.
 • Prywatna.
 • Społeczna.

 • Prócz małych państw, wszędzie dominuje prywatna forma własności prywatnej.
 • Forma własności państwowej jest wszędzie ograniczana, a w jednym kraju, w Niemczech, forma ta jest prawnie zakazana.
 • Ale mimo tego zakazu funkcjonują i w Niemczech, i w pozostałych państwach państwowe RTV, skierowane dla odbiorców zagranicznych (mają przyzwolenie społeczne).
 • Mimo ograniczeń, podstawową różnicą między USA a Europą jest żywsza w Europie tradycja wpływu państwa na media: pośredniego i bezpośredniego.

  • Chociaż wielkie instytucje europejskie starają się temu przeciwdziałać, państwa często nadal stosują, odpowiednio zakamuflowane, sposoby manipulacji mediami,np.:

   • Dokumenty są często określane jako tajne.
   • Instytucja rzeczników prasowych.
   • Akredytacja dziennikarzy (np. przy Białym Domu).
  • Jest to charakterystyczne w krajach postkomunistycznych, gdzie nie zostały jeszcze wypracowane demokratyczne mechanizmy działania mediów.
 • Własność społeczna może mieć najwięcej odmian:

  • Własność partyjna (w zaniku).
  • Własność organizacji religijnej.
  • Własność samorządów lokalnych.

   • W krajach, które dążą do budowy społeczeństwa obywatelskiego (Francja, Niemcy).
  • Własność ogólno społeczna - instytucje użyteczności publicznej.

   • Głównie są to TV.

    • Niegdyś w Europie państwowe.
    • Przekształcone po II wojnie / w latach 60. / 80..
    • Najbardziej znane:

     • BBC.
     • ARD (Niemcy).
     • CDF (Niemcy).
  • Własność prywatna:

   • Najpowszechniejsza i najbardziej rozbudowana.
   • Najpowszechniejsza w USA.
   • Krytykowana, bo:

    • Prowadzi do koncentracji.
    • Niesie komercję.
    • Nie dba o interes społeczny.
   • Różne przybiera formy:

    • Jeden właściciel.
    • Spółka wydawców.
    • Spółka dziennikarska - połączenie własności prywatnej ze społeczną.
    • Stowarzyszenie wytwórców - też pośrednia (Le Monde).
  • USA:

   • Voice of America - własność bardziej państwowa, niż społeczna (Kongres).
  • Wielka Brytania:

   • BBC to instytucja użyteczności publicznej, czyli własność społeczna.
   • Publiczna to absolutnie nie znaczy - państwowa. Tylko u nas akurat tak się złożyło, że publiczna RTV jest państwowa.
   • Publiczna, to znaczy, że żyje z pieniędzy publicznych: ponad 80% funduszy to pieniądze z abonamentu.
   • Oznacza to też misję, polegającą na informowaniu, edukowaniu, integrowaniu itp.
  • Francja:

   • Od 1982 reprywatyzowano RTV (TF1).
   • W 1984 powstał pierwszy kanał komercyjny - Canal +.
   • Radio France Internationale (radio dla zagranicy) jest państwowe.

    • CSA obsadza tam stanowiska kierownicze.
   • We Francji subwencje państwowe dla mediów należą do najwyższych w Europie.
  • Niemcy:

   • Deutsche Welle i Deutschlanfunk (rozgłośnie radiowe nadające dla zagranicy).

    • Mają statut instytucji rządowych.
    • W ich radach programowych zasiadają przedstawiciele parlamentu, rządu i organizacji społecznych.

Liberalna doktryna prasowa


 • Twórcy i jak się rozwijała, ale tylko szkicowo.

  • John Milton, zwolennik Cromwella, w 1643, wydał Aeropagitikę, w której napisał:

   • Wolność słowa nie jest darem jakiejś władzy, ale naturalnym przywileje człowieka, i warunkuje poszukiwanie prawdy.
   • To nie prawda, że władza, poprzez cenzurę, chroni obywatela przed błędami.
   • Kto zabija człowieka, zabija istotę myślącą, a kto niszczy dobrą książkę, zabija prawdę samą w sobie.
  • Przyczyniło się to do likwidacji cenzury w UK i do wprowadzenia pierwszej, konstytucyjnej gwarancji wolności druku w Stanie Virginia w 1776.
  • John Locke w 1660 stwierdził, że prawo do wolności słowa warunkuje inne prawa - jest to prawo podstawowe (pozwala bronić się przed niesprawiedliwością państwa).
  • We Francji hasło wolności słowa pojawiło się jeszcze przed rewolucją 1789:

   • Pojawiły się dwa nurty:

    • Wolność ograniczona (porządek publiczny, religia, obyczaje)(Malesherbes).
    • Wolność absolutna (Mirabeau).
  • Dzięki rewolucji 1789 wolność słowa w granicach określonych prawem zagwarantowały:

   • Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (artykuł XI).
   • Konstytucja z 1791.
  • W USA podstawowe znaczenie miała sprawa sądowa z 1735 przeciw wydawcy NY Weekly Journal, Johnowi Zengerowi, który oskarżył gubernatora o nadużycie władzy.

   • Sąd uniewinnił Zengera pod wpływem mowy obrończej Hamiltona, który stwierdził, że:

    • Winy nie można opierać na fakcie wydrukowania wiadomości.
    • Ale na nieprawdziwości tej wiadomości.
    • I że oparte na faktach oskarżanie ludzi sprawujących władzę jest wskazane.
  • Podstawą wolności słowa w USA jest Pierwsza Poprawka do Konstytucji z 1791.
 • Cała ta doktryna jest skupiona wokół problemu wolności słowa.
 • Zdaniem jej twórców, gwarancją wolności słowa jest własność prywatna.
 • Funkcją dziennikarstwa jest:

  • Informowanie o faktach i opiniach.
  • Kontrola władzy (czwarta władza).

   • Afera " Watergate".

    • Po raz pierwszy konsekwentne działania prasy pokazały, jak daleko może sięgać korupcja władzy.
   • Afera "Pentagon Papers".

    • "New York Times" publikował supertajne dokumenty Pentagonu, ukazujące kulisy wojny wietnamskiej.
  • Rozrywka.
  • Edukacja.

Liberalna doktryna prasowa a doktryna odpowiedzialności społecznej


 • Nie chodzi o teorię, a o media:

  • W doktrynie odpowiedzialności akcent przesuwa się na funkcję kontrolną.
  • Optymalna forma własności to własność ogólnospołeczna (instytucje użyteczności społecznej), a gdzie się nie da - inne formy własności społecznej.
 • Należy pokazać, jak to wpływa na praktykę i tendencje:

  • Rozwija się dziennikarstwo nie tylko informujące, ale i interpretacyjne, komentujące.

   • Ale komentujące nie tendencyjnie, a różnorodnie, aby czytelnik mógł sobie wybrać odpowiednią opcję.
  • Liberalne traktowanie rynku mediów jak każdego innego rynku stoi w opozycji do założeń doktryny odpowiedzialności społecznej, ponieważ w tym drugim systemie celem mediów nie jest czysty zysk, a misja sby społeczeństwu (ale to tylko mi się tak wydaje).
 • W rzeczywistości w żadnym kraju nie ma jednej, czystej doktryny społecznej.

  • Chociaż wszystkie konstytucje gwarantują wolność słowa, odwołując się do liberalnej doktryny prasowej, to doktryna odpowiedzialności społecznej jest bardziej wyraźna i dominująca nawet (Francja, Niemcy).
  • Może USA, które są najbliższe idealnej doktrynie liberalnej.
 • Odpowiadając na pytanie, należy raczej porównać ograniczenia prawne tych państw, niż analizować założenia teoretyczne doktryn.

Media elektroniczne: tendencje rozwoju


 • Należy powiedzieć o formach własności:

  • TV satelitarna to głównie prywaciarze (wymienić głównych).

   • CLT.

    • Luxemburg.
    • Mają satelitę Astra.
    • Ale nie wiem, czy to nie własność publiczna.
  • TV naziemna - instytucje użyteczności publicznej na gruncie europejskim.
  • Czy ze sobą konkurują - która którą wypiera.

   • W Niemczech TV publiczna ma coraz mniejsze dochody z reklamy, mniej widzów - jest wypierana przez prywaciarzy.
  • Jakie są funkcje TV publicznej - czy będzie w stanie w przyszłości zainteresować widza.

   • BBC jest coraz częściej oskarżana o komercjalizację - wchodzi w spółki z partnerami komercyjnymi, nadaje reklamy.
  • TV satelitarna przyczynia się do globalizacji treści programowej. Przyszłością nadajników naziemnych są nadawcy lokalni (in my opinion).
  • Wpływ rozwoju TVSat zaowocował zróżnicowaniem proporcji sektora prywatnego i publicznego:

   • Przewaga prywatnego:

    • Francja.
    • Włochy.
   • Duopol mediów elektronicznych:

    • Wielka Brytania - prywatna forma własności dokładnie określonymi regulacjami narzuconymi w interesie publicznym (przez IBA).
   • Dominacja mediów publicznych:

    • Niemcy.

     • Różne regulacje prawne w poszczególnych krajach związkowych.
     • Różnica w stosunku do Francji: sieci komercyjne poddają się rygorom sprzyjającym mediom publicznym.
  • Stwarza wyzwanie dla prasy drukowanej, która nie powinna konkurować z mediami elektronicznymi pod względem szybkości informacji, bo nydyrydy, ale powinna skupić się na komentowaniu i tłumaczeniu.
  • Powoduje kryzys dzienników, a stymuluje rozwój komplementarnych wobec niej wydawnictw: periodyków telewizyjnych, magazynów ilustrowanych.
  • Im medium bardziej atrakcyjne w odbiorze, tym przechwytuje pulę reklam, wcześniej należącą do innego medium (telewizja z prasy).

Źródła informacji (szeroko rozumiane).

 • Nie tylko agencje informacyjne, ale też:

  • Które to, trochę o nich powiedzieć.
  • Minął już czas wielkich, uniwersalnych agencji - każda, oprócz amerykańskiej AP, w czymś się specjalizuje.
 • Także:

  • Media starają się ograniczać wiadomości agencyjne na rzecz informacji własnych, bo to podwyższa ich wiarygodność.
  • Własni korespondenci:

   • Głównie prasa prestiżowa.
   • Jaka jest pozycja własnego korespondenta w różnych tytułach.
  • Czytelnik, który informuje redakcję:

   • Związane z funkcją odpowiedzialności społecznej, z budową społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznego.
   • Potem oczywiście redakcja weryfikuje taką informację, ale źródłem jej pozostaje czytelnik.
   • Cenione źródło głównie w prasie bulwarowej, śledczej.
 • Agencje:

  • USA:

   • Associated Press (AP).

    • Powstała w 1848 jako przedsięwzięcie dzienników zachodniego wybrzeża, służące obsłudze wymiany informacji ze statkami tam przybijającymi.
    • Zawsze wykorzystująca nowoczesne środki techniczne.
   • United Press International (UPI).

    • Powstała jako odpowiedź na monopol AP.
  • Wielka Brytania:

   • Reuter.

    • Druga największa agencja światowa obok USA AP.
    • Ma własną TV.
   • Press Association.

    • Obsługująca tylko informacje krajowe.
  • Francja:

   • Agence France Presse (AFP).

    • Powstała w 1944 na zgliszczach przejętej przez reżim Vichy agencji Charlesa Havasa.
    • Jej silną bronią jest serwis fotograficzny.
    • Działa na zasadach komercyjnych.
  • Niemcy:

   • Deutsche Presse Agentur (DPA),

    • S.A. z ponad 200 udziałowcami.
    • Powstała jako połączenie trzech agencji stref okupacyjnych:

     • USA.
     • Wielka Brytania.
     • Francuskiej.
    • Ulega trendowi kierowania swoich usług także poza dziennikarstwo, np. do partii politycznych, związków zawodowych.
  • Rosja:

   • ITAR-TASS.

    • Założona w 1992 przez Jelcyna, w części swojej nazwy (TASS) odnosi się do monopolistycznej agencji ZSRR.
    • I tak jak tamta, ma monopol na informacje o charakterze oficjalnym.
   • RIA Nowosti.

    • W ZSRR jej zadaniem było kreowanie wizerunku ZSRR za granicą.
    • W 1993 reaktywowana przez Jelcyna jako agencja państwowa.
    • Świadczy usługi z zakresu Public Relations (!).
   • Oraz niezależni konkurenci:

    • Interfaks.
    • Postfaktum.

Poza tym


 • Radio:

  • USA:

   • ABC.
   • NBC.
   • CBS.
  • Wielka Brytania:

   • BBC.

    • BBC miała monopol przez 80 lat.
    • Dopiero w latach 70. powstała niezależna (od abonamentu) radiofonia lokalna, a w 1990 (Broadcasting Act) - krajowa radiofonia komercyjna.
   • Komercyjne:

    • Atlantic.
    • Virgin.
    • Classic FM.
  • Francja:

   • Radio France (publiczna).

    • Subwencjonowane przez państwo.
   • TDF.
  • Rosja:

   • Wszystkie rozgłośnie, niegdyś państwowe, nadal pozostają pod ogromnym wpływem państwa. Są to 3 wielkie struktury:

    • Gołos Rossiji.

     • Nadaje program dla zagranicy.
    • Radio Rossiji.

     • Stanowi część Ogólnorosyjskiej Państwowej Kompanii RTV.
    • Ostankino.
    • I całe multum rozgłośni prywatnych, także ignorujących system licencji (pirackich).
 • TV:

  • USA:

   • CNN Ted Turner.
   • Time - Warner.
   • Disney Corporation.
  • Wielka Brytania:

   • BBC (publiczna).

    • Utrzymuje się z abonamentu.
    • 2 programy = TV regionalna.
   • Independent TV (ITV).

    • Powstała w latach 50.
    • 16 komercyjnych nadawców zrzeszonych na zasadzie wyłączności terytorialnej).
    • Utrzymuje się z reklam i ogłoszeń.
    • Ich koordynacją zajęła się IBA - Independent Broadcasting Authority.
   • Satelitarne np. BSkyB (British Sky Broadcasting) (Rupert Murdoch) i kablowe.

    • Abonament i rekalmy.
   • Na podstawie Broadcasting Act z 1996 mogą nadawać program TV stacje lokalne.
  • Francja:

   • France TV (m.in. France 2 I France 3).

    • Publiczna.
   • Canal +.
   • TF1 (sprywatyzowana dawna TV państwowa).
   • M6.
  • Niemcy:

   • Telewizja jest powiązana z radiem i nie jest osobną instytucją, a działa w ramach poszczególnych radiofonii krajowych.
   • ARD.

    • Prawny układ wszystkich radiofonii krajowych.
    • Skład rady jest uzależniony od sytuacji politycznej w kraju.
    • Instytucja użyteczności publicznej.
    • Nadaje też program satelitarny 1plus.
   • ZDF.

    • Też instytucja użyteczności publicznej.
    • Ale niezależna od radiofonii krajowych.
    • Też program satelitarny 3sat.
   • I prywatne:

    • RTL Bertelsmanna.
    • SAT1 - pierwsza prywatna TV w Niemczech.
  • Rosja:

   • ORT (Rosyjska Telewizja Publiczna).
   • RTR (też państwowa).
   • NTW. (prywatna).

Niemcy:

 • Podstawy prawne:

  • Artykuł 5. Konstytucji (1949):

   • Każdy ma prawo do informowania i bycia informowanym.

    • Jest to przywilej, ale również obowiązek informowania dla instytucji państwowych.
    • Jest to bardzo nowoczesne rozumienie wolności słowa.
   • Cenzura nie istnieje.

    • Nie można wprowadzić cenzury w żadnym wypadku, nawet w czasie wojny.
  • Inne artykuły:

   • Zakaz zniesławiania.
   • Administracja państwowa, aby wypełnić swój obowiązek informowania, jest zobligowana do zatrudnienia rzecznika prasowego, który będzie informował.
  • Wyroki Federalnego Trybunału Konstytucyjnego:

   • Zbierał się w sprawach mediów 10 razy, ważny jest pierwszy i ostatni.
   • Są to tzw. wyroki telewizyjne:

    • Pierwszy:

     • Interpretuje konstytucję tak, że rząd nie może posiadać żadnego środka przekazu (od 1956).

      • Gdy alianci opuszczali w 50. latach RFN, przykazały, by media elektroniczne były to instytucje użyteczności publicznej.
      • Adenauer nie zwracając na to uwagi, postanowił stworzyć drugą, obok ARD, telewizję - telewizję publiczną, by oprzeć się komunistycznej indoktrynacji poprzez odbieraną w RFN TV NRD.
      • Ale Trybunał konstytucyjny zakazał stworzenia takiej TV.
    • Ostatni:

     • Dopuszcza inną formę własności w mediach elektronicznych: oprócz instytucji użyteczności publicznej mogą być media prywatne (od 1986).
  • Ustawy prasowe:

   • Każdy land ma swoją.
   • W latach 70. postanowiono, że wszystkie landy będą miały przynajmniej cztery takie wspólne zapisy ( ale Bawaria nawet z tego się wyłamała i ma trzy):

    • Gwarancja wolności słowa.
    • Zakaz zniesławiania.
    • Zakaz ujawniania tajemnicy państwowej i wojskowej.

     • Możliwa jest konfiskata jednego egzemplarza gazety jako dowodu w sprawie.
    • Gwarancja tajemnicy źródła informacji.

     • Jest to obowiązek dziennikarstwa jako służby społecznej, a nie przywilej.
     • Przy takim podejściu dziennikarze mogą bezkarnie zdradzać tajemnice państwową!

      • Dlatego, na skutek nacisków Komisji Europejskiej, wyszło rozporządzenie rządowe: w wyjątkowych przypadkach założenie za wiedzą i zgodą redakcji podsłuchu w jej siedzibie.
      • Teraz dziennikarz nie musi już niczego ujawniać...
   • Kontrakt prasowy:

    • Sądy rejestrujące spółki wydawnicze nie mogą dopuszczać do powstania monopolu na danym terenie.
    • Jest to ustawa antykartelowa, dość liberalna.

Udostępnij znajomym:

dodaj na Facebook prześlij przez Messenger dodaj na Twitter dodaj na LinkedIn

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Transmisje na żywo w 2018 roku będą warte 545 miliardów dolarów

Deloitte Polska
Raport Deloitte „Global TMT Predictions 2018” przewiduje, że do końca 2018 roku połowa dorosłych osób w krajach rozwiniętych będzie posiadać co najmniej dwie subskrypcje mediów w kanałach on-line, a do końca 2020 roku liczba ta wzrośnie do czterech.

Polscy internauci nie chcą płacić za dostęp do treści w sieci

Newseria Biznes
Ponad 80 proc. Polaków korzystających z internetu uważa, że treści dostępne w sieci powinny być bezpłatne, a 22 proc. jest gotowych płacić, ale za ograniczenie liczby wyświetlanych reklam – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Liderzy w social media. Badanie Akademii Leona Koźmińskiego

Ewa Śmiech
97 procent polskich menedżerów używa serwisu LinkedIn. Jedna piąta jest na Facebooku i GoldenLine. Korzystanie z sieci społecznościowych pomaga im w poszerzaniu swoich wpływów. Social media kreują cyfrowych przywódców – tak wynika z badań Akademii Leona Koźmińskiego.

Media i millenialsi. Jak i co oglądają pokolenia Z i Y

Magdalena Gronert
Prawie trzy czwarte millenialsów stosuje binge-watching, czyli oglądanie serialu lub programu po kilka odcinków z rzędu lub cały sezon na raz. Co więcej, patrząc w ekran, średnio zajmują się jednocześnie czterema innymi rzeczami - wynika z badania „Digital Democracy Survey”, opublikowanego przez Deloitte.

Młodomowa, czyli młodzieżowy język w oczach językoznawców

Anna Kruszyńska
Zespół językoznawców z Polski oraz Włoch rozpoczął realizację projektu "Młoda polszczyzna na styku kultur. Promocja, wiedza, edukacja". Projekt ma na celu popularyzację wiedzy o nowych zjawiskach językowych, które sprzyjają rozwojowi tzw. młodomowy.

Fake news w Polsce i w Europie. Badanie Kantar Public

Bartłomiej Dwornik
Trzy czwarte Polaków przyznaje, że z fake newsami, czyli informacjami nieprawdziwymi lub zniekształcającymi rzeczywistość, spotyka się raz w tygodniu lub częściej. Tylko 14% ankietowanych uważa, że ten problem nie dotyczy ich w ogóle - wynika z opublikowanych przez Kantar Public wyników badania Eurobarometr.

Co oglądają internauci i gdzie surfują telewidzowie. Badanie Gemius

KF
Jednoźródłowy pomiar konsumpcji mediów oraz analiza jakościowego kontaktu z reklamą w wielu mediach i na różnych urządzeniach (komputery osobiste i laptopy, urządzenia mobilne, TV, radio) zapewniają reklamodawcom i marketerom lepsze planowanie oraz optymalizację działań marketingowych.

więcej w dziale: Rynek medialny

dołącz do nas

Facebook LinkedIn X Twitter Google RSS

praca w mediach

Wydawca, influencer
Whitepress Dziennikarz
oferty mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich Więcej

reklama

rectangle Broń.pl
Dwornik.pl • szkolenia • warsztaty • marketing internetowy

zarabiaj

Zarabiaj przez internet

więcej ofertReporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o24